Slovar ključnih besed


Kozmologija UPASANA SPD odkriva POJME v slovenskem jeziku, s katerimi je tkana NIT globoke tradicije vedenja, prepričanj in nazorov o bivanju. UPASANA SPD tako singularno bivanje upaše v univerzalno polje zavesti, hrepeni po povezovanju vseh partikularnih izražajev zavesti. Ker gre za zavesten proces transpozicije sanjarjenja v kognicijo budnega uma, moramo proces vrednotiti kot NAZOR – razumljen kot izpeljanko iz besede ZRENJE, ZORENJE, ki predpostavlja odprt, prost, večdimenzionalen um v procesu permanentnega zaznavanja/percepcije, in ne kot VERO, ki predpostavlja transmisijski, lahko tudi linearen proces.

Upasana vs Re-ligija

Temeljna kozmološka inštitucija UPASANA SPD so SANJE in ne cerkev. Ta pristop ni nobena inovacija, temveč tisočletna starodavna »religiozna« oziroma kozmološka zgradba staroselnih etničnih skupnosti, ki sanje postavljajo kot medij komunikacije z bitji znotraj in zunaj meje življenja na tak način, da jim sanje predstavljajo povezovalno INŠTITUCIJO - v emblematskem smislu razumljeno kot re-ligija, v dobesednem pomenu, torej, re-ligare, ponovno-povezati-ravni-zavesti (singularno, skupnostno/kolektivno in univerzalno/transcendentno raven zavesti) v enovit, celovit (holističen) percepcijski sistem, s katerim se razlaga in interpretira skrivnosti bivanja. Temeljni spisi UPASANA SPD razlagajo, zakaj v slovenskem jeziku lahko brez vsakršnih težav besedo RE-LIGIJA nadomestimo z besedo UP-ASANA.
Upasana in religija ni nič drugega kot erotika – božanskost povezovanja, lepljenja, ljubezni v vseh aspektih.
V Slovenskem jeziku religijo lahko torej poimenujemo z besedo UPASANA. Upati in upati si, pogum in vera imamo v Slovenskem jeziku v eni besedi, ki v svojem pomenu pomeni bližino Upasati – pa v pogovornem jeziku že zdaj pomeni »pravilno naravnati«. V Sanskrtu tudi »Upa« v Sanskrtu neposredno pomeni »bližina«. V Sanskrtsko-Angleškem slovarju beremo; Upaśama — completely peaceful, in control of the senses and mind, upasatti - connection with, union L.; service, worship L.; gift, donation, upasthaa - to stand near, to stand by. Rokodelci v pogovornem jeziku že dolgo dva gradnika medsebojno povežemo v celoto tako, da ju »upasamo«. In kadar nam bližina bitja, vonja,. Okusa ali kake stvari godi, kadar imamo v kakem kontekstu prijetne občutke, nam to preprosto PAŠE.

Agirati vs re-agirati

UPASANA SPD je na ta način neposredno vpeta (upasana) v širše družbeno in naravno okolje. Je akter (fr. Agir) in njene aktivnosti niso pogojene in ne narekovane z obstojem drugih fenomenov (fr. re-agir), četudi se fenomenov v družbi in okolju loteva z aktivnim, kritičnim in vitalizacijskim pristopom.

Orgazem vs orga-ni-zem

Kaj se zgodi, ko v našem umevanju stanja stvari preneha obstajati beseda »NI«?
Ja, odgovor je pravilen! Naš orga(ni)zem postane prevodnik, transmiter energije, re-kreator, re-aktor; z eno besedo – orgazem. Ko ni nobenega upora in blokade za pretok energij več, ostane le še orgazem. Ko izgine besedica NE, besedica, ki simbolizira zanikanje, je odprta pot do razumevanja, da vse, kar lahko pride skozi človeške možgane, dejansko JE. NI, ne obstaja več. Ničesar več ne odrinemo ali zanikamo. UM postane odprt in potem se zgodi vse ostalo samo po sebi, oziroma samo po osi-sebe – v celoviti OSEBI.
VSE – JE, VSE – MIR – JE, in ko JE VSE, je MI®, VSEMIRJE. VSE energije vesolja se združujejo v ples kozmičnih energij. Lahko si rečemo: pa, saj je tako VSE-ENO!
Ko ni zanikanja, lahko energije tečejo kot namazane, naoljene – svet postane VES-OLJEN in SVET-el.

Cel-jenje vs beseda "NE"

Kako pomembna je vrinjena besedica NI sredi ORGA*ZMA nakazuje najlepše staroslovanski šamanistični izraz za zdrav-ljen-je; Besedica CEL-JE-NJE.
Nedavno tega s(m)o rano-celiki vedeli, da je bolezen tam, kjer nekaj manjka, ali tam, kjer se pretok energij ustavi nastane energetski vozel – sčasoma črna luknja, ki črpa neizmerne količine energije iz okolice obolelega mesta - vozla. Samo takrat, ko je telo CELO, je tudi ZDRAVO. Orga(ni)zem je zdrav, CEL, kadar je prevodnik energij, prost blokad, zaviranj in zanikanj – nastavljen vesolju, pretočen, ves-na-oljen, orgazmičen.
Stare mediteranske kulture so vedele: organ so pojmovale kot instrument, še danes je to izraz za najmočnejši inštrument, ki deluje na pretok zraka – orgle – magični inštrument z najširšo in mogočno paleto vibracij. Je mar naključje, da so vrhunske stvaritve Wagnerja, Mozarta...slonele na orglah?
Ključne besede: Organ – orodje, ki deluje na zrak, Orgazem – pogonska usmerjena energija, ki se vrtinči po os-sebi, Duh – stik z zavestjo (samo zavednostjo in samo-zavestjo), stik s kozmično zavestjo, s tem stik s predniki, Ljubezen – lepilo na zemlji, EROS.
Sinonim za besedo orgazem iz latinskega je v angleškem jeziku SWELL: »a combined crescendo and diminuendo, a contrivance for gradually increasing and diminishing sound in an organ«. SWELL na orglah je naprava (mehanizem) za jačanje in slabljenje zvoka. Dozirni mehanizem. Medij doziranja energije. Tudi pri besedici SWELL se velja ustaviti. Orgazem je preprosto dozirni pogonski mehanizem.
O tem, da ima zrak, dihanje skupnega z orga(ni)zmom toliko, kot erotika z ljubeznijo, torej vse, bomo več zvedeli v nadaljevanju. Bodi dovolj, da zapišemo znano dejstvo, da je dihanje osnova vseh šamasnkih in staro-vedskih šol. Ogenj (energija) – potrebuje zrak! In kaj ima erotika skupnega z ljubeznijo? Rekli smo vse! Zakaj. EROS je bog ljubezni v vseh aspektih. Bog povezava, BOG lepljenja. Erotično je vse, kar povezuje.
Besedica NI simbolizira ločenost, dualizem, linearnost, ločnico med biti in ubiti. Besedica NI narekuje RE-Aktivnost, RE-Jection, RE-sistenco, nasilje. Ko besedice NI ni več, je odprt prostor za MIR, za nenasilje. Orgazem je medij nenasilja. In obratno, h kozmičnemu orgazmu vodi zakon »ahisma paramo dharma« – nenasilje je vrhovni zakon. Zato smo se morali ubadati z besedico NE.

Sanjam-a in sanja-va

Temeljni proces in praksa nazorske skupnosti UPASANA SPD je ZRENJE, SANJARJENJE, pot k NA-ZORU (pre-pričanju) skoz stanja SANJAMA, ki ga podrobneje opisujejo temeljni spisi. Temeljni spisi natančno razložijo koherentnost, celovitost in predvsem logičnost besednih korenov v Slovenskem jeziku na relaciji SANJAMA, ŠVASAM, UPASANA, CELIM itd., uporabljeni koreni besed so v praksi uporabe Slovenskega jezika večidel potisnjeni v popolno nepoznavanje in zato je ena od nalog UPASANA SPD rehabilitirati stare etimološke kode kozmoloških pojmov slovenskega jezika. Stanje SANJAMA, ki predstavlja ključno prakso oziroma praktiko UPASANA SPD, je opredeljeno kot NAJVIŠJE STANJE UMA, stanje, ko je um v svoji polni kapaciteti delovanja, Slovenski Etimološki Slovar se pri besedi sanjam povsem izogne indoevropskemu korenu, sanskrt besedi SAMYAM. Pa si jo poglejmo, besedo sanjam. SAMYAM je sanskrt besedni kompozit za kvalitete DHARANA+ +DHYANA++DHANNAM++ SAMADHI (Podrobneje nudi razlago Patanjali v starodavnih Joga Sutrah). Sočasnost kvalitet KONCENTRACIJE (dharana), KONTEMPLACIJE (dhyana), MEDITACIJE (dhannam) in BLAŽENEGA MIRU (samadhi). Mar ni SANJAM s tem beseda, ki obsega najgloblje stanje duhovnosti, ki ga lahko v svojem življenju doseže človek?

Shamanam, Šaman

Beseda šaman je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opisana v izhodišču pejorativno saj je pripisana »primitivnim« ljudstvom. »Šaman, pri nekaterih primitivnih ljudstvih kdor ima v zamaknjenju neposreden stik z duhovi, nadnaravnimi silami in vpliva nanje: šaman mrmra svoje molitve«, tako nas prepričujejo slavisti. Shamanam v slovenski interpretaciji tako še vedno reduciramo na primitivizem. In tudi razlaga pojma šaman je temu primerno primitivna. To dopuščamo v 21 stoletju, pri tem, ko sanskrit slovar nakazuje na razsežnost pojma šaman takole: shama = Tranqulity, shamaM = mental tranquillity, shamaH = cessation of all material activities, shamanaM = subsiding. UPASANA SPD rehabilitira pojem ŠAMAN.

Razumem, raz-umeti

Zjahati z uma, tako kot razjahamo s konja. Um je neukročeni konj, raz-um je ukročeni um.

Švasam

Kdo ve zakaj uporabljamo besedo zašvasati kadar gremo na popoldanski spanec. Odgovori nam sanskrit slovar, indoevropski koren besede: oddahniti si, zajeti sapo, koren švasi pa sam po sebi pomeni »biti pri sebi doma, v svojem domu«. Zasanjati se vase, bi rekli Upasanci, po-miriti se, u-meriti-se. Šavasana je jogijska asana v ležečem položaju.

Vest

Vest je sporočilo iz sveta SANJAMA, iz sveta duš, bi rekli nekateri, iz sveta »kolektivne zavesti« bi rekli drugi, iz sveta »vse-zapisa!« bi rekli tretji, iz sveta onostranstva, bi rekli četrti, iz sveta »PRAV« (v trojstvu jav-nav-prav), bi rekli stari slovani.
Beseda je čudovita: je novica, je informacija, je klic, imperativ raz-sodnosti (ne presojanja, temveč, imperativ PRAV.) Vest ne presoja, vest je IMPERATIV.
Opravimo naše delo vestno. Opravimo vse, kar delamo, VESTNO.
VESTNOST je s tem ključna beseda kozmologije UPASANA.

Zrenje in orgazem

O mojster, kje leži ključ za razumevanje delovanja orgazma? (ne ne, ne sprašujemo se, kje leži ključavnica za odpiranje fizičnega orgazma, to vemo, kajne ;-)))
Spomnimo se stare newagerske šale, ko učenec vpraša mojstra, kje leži ključ do unverzalne modrosti, in mojster odgovori: ključa ni. Sranje, odgovori potrti učenec, mojster pa nato sočutno pristavi: »ključa ni, vrata so pustili odprta!« S to šalo lepo opišemo besedo zrenje. Ključ za vpogled v orgazem leži v zenici. Lux in tenebris lucet. Ključ za razumevanje luči leži v temi.
Domača naloga in nagradno vprašanje: Ali se zenica ob orgazmu krči, širi ali ostane nespremenjena? Zenica reagira na svetlobo – ogenj – energijo. ORGAZMIČNO STANJE omogoča TRANSFER ENERGIJ. Ker je pri orgazmu odprt pretok energij je v fizičnem telesu odprta absorbcijska sposobnost. Idealno stanje za razplod, kreacijo, u-stvarjenje. Odprta zenica – Zrenje Ključ je v odprtem umu. S tega vidika je kozmični organizem identičen kozmičnem orgazmu. Ali z drugimi besedami: pri odprtem Z®ENJU je organizem enak orgazmu.
Ker gre pri upasanju za zavesten proces transpozicije sanjarjenja v kognicijo budnega uma, moramo proces vrednotiti kot NAZOR – razumljen kot izpeljanko iz besede ZRENJE, ZORENJE, ki predpostavlja odprt, prost, večdimenzionalen um v procesu permanentnega zaznavanja/percepcije, in ne kot VERO, ki predpostavlja transmisijski, lahko tudi linearen proces.

Prost; o-prost-i, prost-ost, pre-prost-o, s-prost-i os

Po-pre-prost-imo kozmologijo. Bistvo je zapletanju skrito. Bistvo je popolnoma pre-prosto. Bistvo je popolnoma prosto. Ne moreš ga ujeti. Kot ljubezen v libretu Bizejeve opere Karmen. Sanjava PROST-ost DUHA.