Povezave


Staroverci: www.staroverci.si

Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na spletu: www.dedi.si

Katedra Veduna: www.veduna.si

Ansambel Vedun: www.vedun.si

Skrita Energija (nekdanji Vrbov Log): www.skrita-energija.si

Duhovna univerza: www.duhovna-univerza.org

Društvo Vitaa, Marko Pogačnik: www.vitaaa.net/wp/category/drustvovitaaa/

www.paganfederation.org/about-the-pf/

www.earthspirit.com/support/2013year_interfaith.html

UNESCO the World Heritage Fund

www.iccrom.org

Glede na transverzalno naravo kozmologije, je virov mnogo - svetujemo poglabljanje v izhodiščne portale:

The sacred texts archive: archive of world religions;   http://www.sacred-texts.com/

ECER; European Congress of Ethnic Religions http://ecer-org.eu/

UNESCO; http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/

UNU; Univerza Združenih narodov   http://archive.ias.unu.edu/

ECHR; European Court of Human Rights http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home