Ko vsi govorijo o krizah se upasanci poglobimo v vrednote, uzremo izvirni nazor, stremimo k bistrovidnosti in ravnamo vest-no; zmotno je pričakovati, da se bodo odnosi do hrama, okolja, anima-diverzitete (okoljska kriza), razpoloženje v državi, kultura dialoškosti in javnega nastopanja, ter raven sodelovanja (politična in družbena kriza), ter pravičnost razporeditve virov in dobrin(družbeno-ekonomska kriza) izboljšali brez korenitega prevrednotenja etičnih in tudi kozmoloških osnov delovanja skupnosti (družbe) kot celote. Tako prevrednotenja pa mora seči do vršičkov najbolj oddaljenih korenin. Do izvira vitalne energije.
Prikaži več


Enter