26. november 2022:

Guide to Heathen Ljubljana – a Capital of a Pagan State, Pre-Christian hierophany, pagan places of worship and perennial architecture - EXTENDED SUMMARY

by Marko Hren. Published by Academy Staroslavov Hram, Cosmological Society UPASANA

Key Words: paganism Slovenia's State Symbols (Anthem, Heraldic, Flag, National Hero of the Youth) , Mystical nature of Plečnik's Urbanism and Art

The research paper summarizes the pagan / nature centered / nature faith cosmologies and in particular, the pagan wisdom applied in space planning and space use in Ljubljana, the capital of Slovenia.

I. First part of the study elaborates three categories of pagan signs and symbols – these are reflected also in the state symbols of Slovenia; the later are explained in details. For the reason of simplicity, the paper classifies those signs in three categories that can serve as additional keys for future research:

1.The use of sacred, cosmic, solar or ritual angle (the author previously published a detailed study on the use of Sacred Angle on Hierophany of Bled Island in The Image of a Paradise –or an Image of a Colony; The tailoring of Bled Island as an ideogram of Slovenia's spiritual liberation, 2022. Find the rest of publications here)

2.The use of Triple (Slovene, Tročan), the trinity of objects (presented previously in a study on the use of Triple in Prirodoverje, a volume published by the same authors in 2021).

3. The use of snakes/dragons/nakedness as symbols of Wild hood. The authors largely refer to dr. Zmago Šmitek’s The Rustling of the Wild Hood – the Green Fundament of our Cosmos and present selected sculptures in Ljubljana that clearly follow the cosmology discussed in the paper.

II.The second part of the paper reveals some major signs of Mystic design in the urbanism of Ljubljana. A selected number of architect PLečnik’s monumental buildings are presented in light of findings discussed in first part of the study.

III.The third part of the study is dedicated to five cases/stories that exercise a strong pagan footprint in Ljubljana.

The Research strengthens other research efforts to unveil the pagan mysteries behind the design of Slovene settlements and artwork while focusing on the case study of Ljubljana, the capital city.

Find the summary of the book here.
8. oktober 2022:

Vmesni Epilog lumparije v zadevi »Proštija« na Blejskem otoku - Slovenija je kolonija!

Priloga k junija 2022 izdani knjigi Podobca kolonije ali podoba raja – Blejski otok kot ideogram duhovnega osamosvajanja.

Novico pišem v sicer radostnem razpoloženju po izvrstnem strokovnem simpoziju v Kobaridu, kjer smo se dva dni družili najvidnejši raziskovalci predkrščanskih modrosti na naših tleh in z vsakim novim prispevkom ugotavljali, da je stara modrost bliže sodobni znanosti in soglasna razvojnim trendom, kot pa poskusom, da bi jo tlačili med religije.

Vse kar boste brali v nadaljevanju prosim berite v luči mogočnega in neustavljivega toka večnostnega znanja...

Preberi

Prispevek o knjigi v oddaji RTV SLovenija Duhovni utrip (od 9.30 minute dalje)
18. avgust 2022:

Zbogom Gregor Lesjak

V sredici poletja nas je zapustil in odšel onkraj meje tosvetnega življenja naš član, prijatelj, angažiran raziskovalec verstev, nenadomestljiv strokovnjak Vlade RS za vprašanja o verski svobodi, dr. Gregor Lesjak. Dan po Gregorjevem odhodu smo mu posvetili častno Večo in slovesni obred po Veči pod obredno Lipo pred Slovenskim etnografskim muzejem. V več krajih po vsej Sloveniji so naši člani in prijatelji opravili sočasni obred.

Gregorjeva velika želja je bila, da bi v Slovenij nastala interdisciplinarna raziskovalna skupnost, osredotočena na staroverstvo. Naredili bomo vse kar zmoremo, da bomo to skupno željo uresničevali – med drugim s simpoziji v Kobaridu (glej napoved tule).

Ob njegovem odhodu sem članom Društva slovenski staroverci in upasancem zapisal naslednjo noto, ki jo na spletnih straneh objavljamo z zamikom:

Moram vam sporočiti žalostno vest, da je odšel prijatelj, naš brat v duhu, velik mož slovenskega premisleka o verstvih in duhovnosti, Gregor Lesjak.

Naj vam zaupam, da je bil en od najinih zadnjih pogovorov te tedne pogovor, ki ga je odprl sam Gregor, ko se je veselil, da se bo morda - ob težavah s terapijami ob borbi s težko boleznijo - pridružil prednikom in z njimi rajal. Dejal je, da se na nek način veseli srečati Pavla Medveščka, Zmaga Šmitka in ostale, ki smo jih poznali in so odšli onkraj pred njim.

»Itak, da bomo na polno delali v vsakem primeru naprej« sva zaključila pogovor.

Zadnje mesece sva namreč morala veliko razpravljati o pripravah na simpozij 1. oktobra, saj je bilo vse bolj nejasno kako bo zmogel. Želel si je, da bi vodil okroglo mizo …. Zdaj pa mu jo bomo posvetili in se tudi v Kobaridu spomnili nanj in bil bo z nami.

Z nami bo, nasmejan, kot vedno.

Te dni, ko je Gregor odhajal, mi je nek glas znova in znova šepetal:

»Predstavljaj si, da je življenje kot zvezdni utrinek. Kratka Sled v neskončnem brezčasnem vsemirju. Pojavi se in ugasne. A predstavljaj si, da se utrinek lahko v vsakem trenutku odloči, ali bo sijal in dajal veselje tisti peščici ki ga je opazila , ali pa se bo usmeril nekam, kjer bo sejal razdejanje, žalost. Predstavljaj si, da se vsak hip lahko določiš, ali siješ radost , ali seješ razdejanje.«

Gregor, bil si en tak škrat, ki se je na svojem trajektoriju odločil, da bo vsak hip sijal. Ob vsem, kar si hudega doživel, si sijal. In tisti, ki smo te poznali vemo, da je bilo to življenje vse prej kot lahko.

Gregor veš kaj. Na nebu si zastal kot utrinek ujet v času in tisti, ki smo te opazili, smo veseli, da si bil ob nas, z nami. Metka mi je danes rekla, da v tebi ni bilo kančka vzvišenosti. Brez kančka vzvišenosti si bil in v tej izjemni lastnosti si se bratil s Pavlom. Pavlo te čaka in vsi ostali veliki ponosni predniki. Jutri na slovesni Veči te bomo pospremili v zavezi, da naše skupno poslanstvo usmerjamo v tvojem dobrevoljnem vzduhu..

Poglej, kako so se danes razvrstili oblaki v smeri tvojega doma. Slovesni obredni kot za tvoj prehod. Če je bilo življenje težko, naj bo prehod radosten in vesel.

Iskreno Tvoj Marko
10. avgust 2022:

Četrt stoletja poštene trgovine v Ljubljani / A quarter of a century of Fair Trade in SLovenia

Čas je, da se zazremo na obdobje, ko smo v Slovenijo upasali prve dobave certificiranih FAIR TRADE izdelkov. To so izdelki, ki ustrezajo današnjim merilom trajnostne proizvodnje, torej, proizvodnje, ki je okoljsko, družbeno in ekonomsko sprejemljiva, ne povzroča bistvene škode biodiverziteti in ne izkorišča otrok in delavcev, dobiček pa se v pomembnem delu usmerja v dobrobit skupnosti.

Prav proti koncu tisočletja se je pisalo, natančneje leta 1997, ko je sredi puščave med Rio de Janierom in Sao Paolom, kjer se je še pred prgiščem stoletij bohotil deževni gozd, padla odločitev, da v domovino spravimo pošteno kavo. V družbi staroselcev smo namreč stali na opustošenem območju v velikosti Francije, kjer so po kolonizaciji teritorijev današnje Brazilije več stoletij ekstenzivno požigali gozdove, izkoreninjali domorodna plemena in jih zasužnjevali, ko so sadili in ceneno pridelovali kavovce in sladkorni trs, kar so nato masovno in z velikimi dobički izvažali na evropske in svetovne trge. Še danes je velika večina kave na svetovnih trgih posledica vojnega dobičkarstva (zlasti Vietnam in Južna Amerika), kolonialnega gospodarstva in vsesplošnega izkoriščanja.

Požiganje deževnih gozdov se ni ustavilo do danes. Še v lanskem letu sta Brazilija, tako kot Avstralija, beležili rekordne količine požganih gozdov. Nobeno naključje ni, da obema državam vladajo kolonialne elite, ki za zaustavitev požarov niso niti razglasile izrednih razmer.

Prve zaloge kave, pošteno pridelane na nekolonialnih plantažah, torej takih plantažah, ki so v lasti delavcev ali domorodcev in niso nastale s požigom gozdov, smo uvozili s pomočjo tedanjega šefa eko trgovine Kalček, Duška Petroviča. Kalček na Trubarjevi je postal prvi prodajalec Fair Trade robe. Dule, legenda in poklon!

Trend smo kmalu nato v letu 2001 napovedali s samostojno razstavo o Pravični trgovini v Slovenskem etnografskem muzeju v sodelovanju s tedanjo direktorico SEM Injo Smerdel in društvom Humanitas pod vodstvom Eve Marn in artikli iz Burkine Faso. Predvidevali smo, da bomo prvo strežbo poštene kave zmogli v kavarni Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi v Ljubljani kjer smo želeli postaviti tudi prvo trgovino. Minevala so leta, med ljubitelji kave smo širili zavojčke poštene kave Caffe Direct in tako izvedli – doslej nemara najbolj dišečo - upasansko sponzorsko pro-bona marketinško akcijo za pošteno trgovino, ki je tako počasi lezla iz povojev.

Leta 2002 smo se s Fundacijo Umanotera in z Društvom Humanitas ojunačili, in pošteno trgovino odprli na Starem trgu s pomočjo tedanje županje Danice Simčič, ki nam je zagotovila neprofitno najemnino. https://www.pravicna-trgovina.si/

Trgovinico 3MUHE sta decembra 2004 slovesno odprla županja Danica Simšič in veleposlanik EU v Sloveniji, Erwan Fouere. Ob tej priliki sem jima kot pobudnik FairTrade Slovenija podelil častni naziv ambasadorja pravične trgovine. Naziv »ambasadorja poštene trgovine« sta prejela za svoje delo v Sudanu in Burkini Faso Tomo Križnar in Eva Marn.

Trgovinica Tri Muhe odtlej deluje neprekinjeno. Doživela pa je tudi spinn-off. Nekdanji prostovoljec v trgovini Tri Muhe, Tine Čokl, je zgodbo umazane trgovine podrobno študiral, nato pa se je odločil, da bo zadeve vzel v svoje roke in organiziral lastno verigo od zrna do skodelice. Ob ljubljanski tržnic, na Krekovem trgu, je nastala kavarna Čokl. https://www.buna.si/kavarna/

Na koseški tržnici je Mateja nato upasala še trgovino DEMETRA, ki je emblem inovativne, radikalne, avtorske osveščevalne vajeti za brzdanje kulture masovnega potrošništva v cenenih franšizah in trgovskih veleverigah.

Četrt stoletja osveščanja o vrednoti trajnostne proizvodnje hrane in izdelkov lahko tako v Ljubljanskem mestnem jedru premišljujemo ob pošteni kavi. Epilog lahko zapišemo v enem stavku: trgovina Tri muhe še vedno lahko deluje samo zato, ker je bil in ostal velik del angažmaja volonterski.

Velika zahvala gre vsakemu volunterju posebej. In seveda mali ekipi, ki že več kot dve desetletji drži trgovino živo. In je, ŽIVA!

V navezi tri Muhe – Caffe Čokl je z leti nastala Ljubljanska skupnost odgovornih potrošnikov. A ekonomija obsega je mini, kljub temu, da je poštena trgovina danes po zaslugi prve trgovinice prisotna na policah vseh večjih verižnih trgovcev.

Večina potrošnikov še vedno dnevno udobno popije cenejšo, kolonialno kavico.

Sam zato ne dajem toliko upanja konceptom osveščanja kot konceptom standardizacije, ustrezne davčne politike in reguliranja svetovne trgovine.

Spomnimo se, kako smo izključno s standardizacijo in regulativo preprečili dodatno divjanje kolonialnega požiganja deževnih gozdov, ko je bil EU z uredbo o obnovljivih virih in postavitvijo odločnih meril za uvoz biogoriv, prav ob Slovenskem predsedovanju Evropskemu svetu 2008 zaustavljen trend uveljavljanja biogoriv. Zgodba s postavitvijo meril trajnostne proizvodnje biogoriv je precedančna. Slovenija kot predsedujoča Evropskemu svetu v najpomembnejših trenutkih te zgodbe, je tudi v tem paradigmatskem premiku odigrala aktivno vlogo.

Kakšno pot smo prehodili v četrt stoletja?

Zavedanje o potrebi po odločnem, radikalnem prehodu v trajnostno proizvodnjo in potrošnjo se je bistveno povečalo. Nobene primerjave ni s stanjem duha pred četrt stoletja. Vzorci potrošnje se niso spremenili bistveno! Prodaja poštene kave tega ne izpričuje – ljudje še vedno masovno pijejo kolonialno kavo! Kava je simbolnega pomena - vsako zrno šteje, vsaka mala skodelica šteje, kar smo - sklicujoč se na tankočutnega Ivana - med drugim popisali v eseju Skodelica kave ali kloaka krivic in pa v besedilu Vino versus veritas.

Koncept trajnostnosti vztrajno leze v zakonodajo. Z lanskoletnim sprejemom Evropske uredbe o taksonomiji je napovedan odločen trend pri postavitvi standardov trajnostne potrošnje.

In upati je, da bo FairTrade, Poštena trgovina, v naslednje četrt stoletja postala STANDARD.

Ob tem premisleku se iz srca zahvalim vsem, ki so v minulih desetletjih prispevali k dejstvu, da se je v Sloveniji Poštena trgovina razvila, ohranila in vzpostavila stabilno skupnost.

Marko Hren,
Pobudnik FairTrade SLovenija
28. junij 2022:

Izšla je knjiga Podob©a kolonije ali podoba raja? Upasanje Blejskega otoka kot ideograma duhovnega osamosvajanja Slovenije

Obveščam vas, da je izšla knjiga Podob©a kolonije ali podoba raja? Upasanje Blejskega otoka kot ideograma duhovnega osamosvajanja Slovenije. Knjigo je Založilo in izdalo Društvo slovenski staroverci v koprodukciji z Akademijo Staroslavov hram pri Svetovnonazorski kozmološki skupnosti UPASANA, registrirani po Zakonu o verski svobodi.

Uvodna poglavja objavljamo na spletni strani. Javna promocija in objava sledi ob izidu tiskane verzije.

Knjiga je kronika nastajanja muzeja posebnega pomena z dokumenti in simboli slovenstva od poselitve do osamosvojitve, ki bi moral nastati v stavbi Proštija na Blejskem otoku, pa ga zaradi post-kolonialnih refleksov in pritiskov RKC Slovenija še vedno nima! O tem procesu smo na naši spletni strani poročali sproti.

Predvsem je knjiga opomnik o večidel prezrtem bogastvu, veličini in skriti moči naše globoke kulturne dediščine, ki se je skorajda nezaznavno izkazovala v vseh prelomnih obdobjih naše zgodovine. Lahko udejanimo njen poln potencial?

Kronika razkriva zgodbo o ujetosti države v post-kolonialne lobije in pripoved o pristranskem, neustavnem delovanju države, ko gre za verstva, pri čemer posebej obravnavamo prezir do predkrščanske duhovne in kulturne dediščine. Izpostavljamo skrite predkrščanske obredne hierofanije na Blejskem otoku, povzemamo ključna neodgovorjena vprašanja ob denacionalizacijskem postopku in naš boj za otok, ki bi moral ostati javno dobro.

Knjiga zaokroža dolgoletna upasanska prizadevanja za temeljito reformo sedanje zasnove in izvedbe procesa t.i. »Narodne sprave«. Lani sta avtorja in ključna protagonista sprave, zakonca Tine in Spomenka Hribar izdala knjigo Slovenski razkoli in slovenska sprava, v kateri sta kot prva razumnika naša prizadevanja upoštevala in koncept sprave osrediščila v fazo pokristjanjevanja. To pa narekuje povsem nov pristop k načrtovanju in izvedbi spravnih dejanj in ceremonij.

Predloge za prve korake smo združili v enem od uvodnih poglavij na strani 17 pod naslovom Nov-duh – kompendij za nosilce funkcij v državi in priporočila.

Projekt vzpostavitve muzejske zbirke Simbolov in dokumentov slovenstva od poselitve do osamosvojitve na Blejskem otoku tako razumemo tudi kot osrednji in izhodiščni projekt - svetilnik – novega pristopa k spravi. Zato želimo, in predlagamo, da ga pristojne institucije Republike Slovenije začnejo na novo pripravljati z veliko ambicijo, in z vzorno udeležbo javnosti ter predvsem skladno z ustavnim načelom nevtralnosti države do nazorskih opredelitev. Novi predsednici Državnega zbora, mag. Urški Klakočar Zupančič je UPASANA ob posredovanju knjige predlagala, da v dogovoru z Vlado RS in posebej ministrico za kulturo, prevzame pokroviteljstvo nad procesom priprave muzejske zbirke in nad pripravo novega koncepta sprave.

Vabim vas, da o načrtovanju zgodovinske muzejske zbirke in glede novega pristopa k spravi, ki bo za vzdušje v Sloveniji dolgoročno gotovo osrednjega pomena, pripravimo pogovor s predstavitvijo knjige o Blejskem otoku.

Iskreno se veselim sodelovanja!

Marko Hren,
GM NVVZ, predstojnik Svetovnonazorske kozmološke skupnosti UPASANA, registrirane po Zakonu o verski svobodi, in njene Akademije Staroslavov Hram.
Podpredsednik Društva Slovenski staroverci

Platnice

Uvod in kazalo

Summary - povzetek v angleškem jeziku

Nakup: distribucija BUČA d.o.o.

Prispevek o knjigi v oddaji RTV SLovenija Duhovni utrip (od 9.30 minute dalje)
29. september 2021:

O objavi nove knjige: Prirodoverje

V Založbi Upasanine Akademije Staroslavov Hram je izšla nova knjiga Prirodoverje.

Naročila pri knjigotrštvu Buča d.o.o. tukaj.

Za predstavitve knjige kontaktirajte prostost.duha@gmail.com.

Predogled naslovnice in kazala.
1. december 2020:

Slovenia Nature Centered Faith

Intro video

Full length video
9. november 2020:

Cenjeni upasani!
Svetovni forum intelektualcev (World Intellectuals Forum - WIF) je na spletnih straneh svoje evropske izpostave objavil javno razpravo o novi konceptualizaciji duhovnosti s ciljem, da pokaže na evolucijo razumevanja duhovnosti v zgodovini človeštva in končno vzpostavi vzdušje miru med duhovnimi šolami, duhovnimi tokovi, verstvi in drugimi prepričanji.
https://worldintellectualforumeurope.weebly.com/working-group-on-interfaith-spirituality.html

Poziv Svetovnega foruma je osnovan na izhodiščni študiji v avtorstvu UPASANA in na primeru Slovenije, ki je obravnavana kot študija primera, objavljeni junija letos tule.

UPASANI je WIF nato zaupal tudi koordinacijo razprave, zato se toliko bolj veselimo odzivov v široki javni razpravi, po tem, ko so bili odzivi izvršnega odbora WIF na naše izhodiščne teze, dovolj spodbudni, da smo razpravo odprli svetovni javnosti. Nadejamo se torej, da bo proces upasanja pogledov na evolucijo duhovnosti dosegel najširši odmev in se zložno zaokrožil v času primernem razumevanju duhovnosti.
25. oktober 2020:

Pavlu Medveščku na pot

Ob pomisli na Pavla me vedno prevzamejo radostni občutki. Tudi zdaj, ko je odšel na pot onkraj meje tega življenja, ko je bil med nami, nas združeval in odprl pogum srca marsikomu, ki je doslej svojo naravoversko bit skrival zase. Odšel je spokojno – tako spokojno, kot odpada z dreves listje v letošnji prekrasni jeseni.

O Pavlovem bogatem izjemnem življenjskem delu berite tule: www.staroverci.si

Pavlo je 22.10 ob 11.54 zaspal in se pripravil na pot onkraj. Pogreb je bil natanko 3 dni po odhodu – ob 11.uri - danes, v nedeljo 25. 10. Staroverci širom Slovenije smo v tem času na svojih obrednih mestih v naravi v poklonu prednikom, ki se jim Pavlo zdaj pridružuje.

S Pavlom smo se v res velikem številu nazadnje srečali v Cankarjevem domu ob pomladnem enakonočju 2017, in se mu poklonili za njegovo veliko delo. Tedanje vzdušje v dvorani bomo za vedno nosili s seboj – to je bil vzduh naše povezanosti, povezanosti naravovercev z vseh porečij Slovenije. Pavlo je bil in bo ostal zagotovo osrednji steber te povezanosti v sodobni Sloveniji. Prepotoval je Slovenijo in povsod je znal prebuditi kal tradicije naših prednikov. Njegova knjiga iz Nevidne strani neba je bila po šestih mesecih turneje v juniju 2016 prvič razprodana. Sledili so trije ponatisi. Pavlo je pokazal, kako Slovence vleče in priteguje globoka dediščina. Steber povezanosti bo ostal za vedno.

Hvala Pavlo - vemo da si in boš z nami, mi pa se v teh dneh zavežemo, da nam bo tvoja vztrajnost, predanost in moč za zgled. Tako kot nam je za zgled sistematičnost in verodostojnost tvojega zbirateljskega in pričevalnega življenjskega dela.

Marko Hren
NVVZ

Spomnimo se nekaterih skupnih dogodkov v minulih letih, kar smo beležili v starejših novicah na www.upasana.si in www.staroverci.si.

Podrsajte po starih novicah:

  • Novica na dan 10.april 2017 – Dogodek posvečen Pavlu Medveščku v Cankarjevem domu
  • Novica na dan 21. februar 2016 - Začetek turneje s Pavlom Medveščkom Klančarjem
  • Pavlo v Duhovnem utripu Prizorišče: Banjška planota, Jelenk - http://4d.rtvslo.si/arhiv/duhovni-utrip/174391871 - od 8.08 min dalje.
25. maj 2020:

Ancient Schools of wisdom, Contemporary Spirituality (4.0), Sustainable Development and Industry 4.0.

An Issues paper on evolution of the concepts of spirituality. Including case study: Slovenia
Download PDF
20. januar 2020:

Duhovno vodstvo v Sloveniji nekoč in danes

Po decembrskem gostovanju v Indiji bo Prostost Duha s predstavitvijo Duhovnega vodstva v Sloveniji nekoč in danes v januarju in februarju gostovala na naslednjih javnih dogodkih:
31. maj 2019:

Izšla je knjiga Duhovno vodstvo v Sloveniji nekoč in danes

Pri založbi Beletrina je te dni izšla knjiga Marka Hrena “Duhovno vodstvo v Sloveniji nekoč in danes”.

Prva predstavitev bo torek, 11.6.2019, ob 17:30 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Dogodek: https://www.facebook.com/events/1244518849057303/
Predstavitev knjige bo tudi v petek, 14.6.2019, ob 19h v prostorih Teozofske knjižnice in bralnice Alme M. Karlin, Muzejski trg 8, Celje: https://www.jivatma.si/

Več info: http://staroverci.si/duhovno_vodstvo/
8. oktober 2018:

Utrinki s Strokovnega simpozija Pozno pokristjanjevanje na Slovenskem, Kobarid 2018

http://staroverci.si/drugi-kobariski-simpozij/
8. oktober 2018:

Končno smo dočakali – pri Beletrini je izšla zbirka poezije Jureta Detele

Fragment predstavitve skoz prizmo upasanske versko-kozmološke prenove poiščete tule...
... ampak pri Sveti Streli, vzemite celotno zbirko poezij Jureta Detela v roke in k srcu. Kot bi rekel Jure v njegovi Statični pesmi: zgodovina ni preteklost temveč spreminjanje stanja zavesti. S tega vidika je Detelovo delo zbrano v Beletrinini zbirki revolucionarno in prelomno. Je znanilec poti za spreminjanje stanja zavesti.
23. oktober 2017:

Medijski odzivi na strokovni posvet o pokristjanjevanju v Kobaridu

Vsi medijski odzivi na simpozij in zadnji članek Marka Hrena v Sobotni prilogi Dela:
http://www.delo.si/sobotna/evropa-samo-okupirana-slovenija-se-vedno-kolonija.html
http://staroverci.si/medijski-odzivi-na-simpozij-pokristjanjevanje-slovenskega-ozemlja/

Celotni zvočni posnetki predavanj na RAI:
http://www.sedezfjk.rai.it/dl/portali/site/page/Page-0945b88c-0f73-47c8-b965-e408a323eaec.html?refresh_ce
13. avgust 2017:

Strokovni posvet o pokristjanjevanju v Kobaridu 12. avgusta 2017.

Program in vse ostale informacije najdete na http://staroverci.si/dogodki/simpozij-pozno-pokristjanjevanje-slovenskega-ozemlja/
Povzetki referatov
Vabljeni!
10. april 2017:

Praznik pomladnega enakonočja

Praznik pomladnega enakonočja smo naravo-verske kozmologije letos obeležile s tremi dejanji na vse-slovenski ravni:

1. S slovesno udeležbo raziskovalcev, prenašalcev znanj in praktikantov tradicionalnega naravoverja iz vseh porečij slovenskih rek na dogodku posvečenem opusu Pavla Medveščka Klančarja pod naslovom »Klic, ki ne ugasne« v Štihovi dvorani Cankarjevega doma 21.marca. Ob tej priložnosti smo Pavlu Medveščku v poklon poklonili simbolno darilo – v češnjev les uokvirjen zemljevid Slovenije brez državnih meja in s slovenskimi imeni krajev, rek in gora na območju Vzhodnih Alp, Zahodne Panonije in Severnega Jadrana. Dogodek bo dokumentiran na spletni strani 3vitana centra http://www.3vitana.si.

2. S skupnim praznovanjem pomladnega enakonočja in Jarnika Jarile ob pomladnem kresu v naravi. Tokrat smo se zbrali v Žalcu, v Savinjskem gaju ob reki Savinji.

Dogodka v Savinjskem gaju in v Cankarjevem domu je dokumentirala RTV Slovenija za monotematsko oddajo o staroverstvu, ki je bila na sporedu v petek. 7. aprila 2017. Ogledate si jo lahko na povezavi:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/duhovni-utrip/174464648.

3. Z izročitvijo idejnega koncepta, izhodišč za koncept muzeja posebnega pomena z dokumenti in simboli slovenstva od poselitve do osamosvojitve v stavbi Proštija na Blejskem otoku Ministrstvu za kulturo n Narodnemu muzeju Slvenije. Delovni naslov postavitve – ime predlaganega scenarija:
OD STARE VERE – DO VERE V USTAVO.
10. april 2017:

Strokovni posvet o pokristjanjevanju v Kobaridu 12. avgusta 2017.

https://staroverci.si/2017/04/01/kobarid1331/
Vabljeni k sodelovanju s strokovnimi prispevki.
26. marec 2017:

Od stare vere - do vere v ustavo

Za spodbujanje javne razprave objavljamo idejno skico kot izhodišča za koncept muzeja posebnega pomena z dokumenti in simboli slovenstva od poselitve do osamosvojitve, ki ga bo Republika SLovenija postavila v stavbi Proštija na Blejskem otoku. Narodni muzej SLovenije bo v letošnjem letu pripravil koncept muzeja.

Delovni naslov – ime predlagane idejne zasnove za koncept muzeja: "OD STARE VERE - DO VERE V USTAVO"

Predlagani koncept muzeja sledi predpostavki, da je naloga enoznačna: pripraviti koncept za sodoben muzej dokumentov in simbolov slovenstva od poselitve do osamosvojitve. Obveznost ureditve muzeja posebnega pomena s simboli in dokumenti Slovenstva od poselitve do osamosvojitve v stavbi Proštija na Blejskem otoku nedvoumno izhaja iz Protokola o izvajanju medsebojno usklajenih vsebin na Blejskem otoku, ki je bil podpisan med Vlado RS in Ljubljansko nadškofijo leta 2003 in iz Sporazuma, ki sta ga isti stranki sklenili 14.10.2008 kot zaključek denacionalizacijskega postopka s čimer je Rimsko katoliška cerkev celoten otok prevzela v zakup za dobo 45 let. Po večletnih prizadevanjih je Svetovnonazorski kozmološki skupnosti UPASANA – sanjava prostost duha, uspelo, da je Ministrstvo za kulturo začelo uveljavljati javni interes in citirano določilo Protokola in Sporazuma in je Narodnemu muzeju Slovenije naložilo, da v letu 2017 pripravi koncept zbirke za muzej posebnega pomena.

V tej fazi pošiljamo idejni zasnovo, izhodišča koncepta za pripravo zbirke in ne predloga nabora artefaktov za samo zbirko. Vsi v besedilu navedeni artefakti služijo zgolj kot ilustracija za utemeljitev idejne zasnove.

Iz korespondence z Ministrstvom za kulturo, zagotovil ministrstva in pogovorov z direktorico Narodnega muzeja Slovenije gospo Barbaro Ravnik smo razumeli, da bo na osnovi konzultacij, ki jih v zvezi s pripravo koncepta muzeja vodi Narodni muzej Slovenije, v drugi polovici leta organizirana javna razprava na temo predlogov za koncept muzeja. Prav zato že v času pomladnega enakonočja prispevamo strukturirana izhodišča za koncept kot gradivo za široko javno razpravo.

Za vsa vprašanja sva avtorja idejne zasnove vedno na voljo.
1. februar 2017:

"Klic, ki ne ugasne" - Pogovor o staroverstvu s Pavlom Medveščkom

Pavel Medvešček z "Iz nevidne strani neba" 21. marca 2017 ponovno v Ljubljani. Tokrat vas vabimo v Štihovo dvorano Cankarjevega doma. Dogodek poteka v organizaciji ADITI Biljana Dušić s.p. in 3Vitana Centra za celostni razvoj. Več informacij tukaj.

Po izidu knjige Iz nevidne strani neba, je Upasanina akademija za preučevanje naravovoerskih obrednih praks Staroslavov hram v koprodukciji s člani društva Slovenski staroverci, katerega ustanovni član je tudi Pavlo Medvešček, organizirala predstavitveno turnejo knjige s Pavlom.

Poročila o turneji so bila tekom leta 2016 sproti objavljena na spletnih straneh www.staroverci.si in www.upasana.si. Sklepno misel po zaključku turneje, ko je bila knjiga tudi razprodana, založba ZRC SAZU pa se je nemudoma odločila za ponatis, lahko preberete tukaj.
10. januar 2017:

Predavanje UPASANA SPD o multikulturnosti kot prvini religioznosti v Teozofski knjižnici Alme Karlin:

http://www.jivatma.si/dogodki/video-arhiv/


10. januar 2017:

Na spodnji povezavi si lahko ogledate posvet o 7. členu slovenske ustave, ki smo ga v Državnem svetu dne 13.12.2016 organizirali v sodleovanju Koalicije za ločitev cerkve od države in gibanja TRS:

https://www.youtube.com/watch?v=cH0KfImBZAA

Nastop UPASANA SPD je od cca 40 minute dalje.
8. december 2016:

Ob letošnjem praznovanju dneva človekovih pravic, ki je začetek 14 dnevnega kozmološkega praznovanja UPASANE, vabimo na dogodek v Državnem svetu. Upasanina akademija Staroslavov hram bo predstavila analizo preverbe 7. člena ustave in vsebovanega načela nevtralnosti na primerih procesov v letih 2014-2016, torej, prenove učnih načrtov, vzpostavitve muzeja posebnega pomena v stavbi Proštija na Blejskem otoku, delovanja Sveta za dialog o verski svobodi, in odzivov vlade na paleto naših drugih posamičnih pobud (na primer povezanih z rehabilitacijo Feliksa Deva, avtorja prve slovenske opere posvečene Belinu, povezanih z reinterpretacijo opusa Franceta Prešerna in njegovega spomenika v Ljubljani, pobude za vzpostavitev mešane komisije za preučitev vatikanskih arhivov pokristjanjevanja ipd.).

Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS in Koalicija za ločitev države in cerkve vabita na posvet z naslovom:

7. člen ustave - Kdo je/ni ločen in bolj/manj enak med enakimi?

ki bo v torek, 13. decembra 2016 v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana, od 10.00 ure do okvirno 15.00 ure.

Več o posvetu na spletni strani TRS-a in tudi tukaj.

Kdor se želi udeležiti posveta, se mora prijaviti preko
spletnega obrazca.

info@locitev-drzave-cerkve.org
Ljubenu na pot, avgust 2016

Ljuben Dimkaroski je Onkraj meje življenja na Zemlji. Zvoki piščali iz Divjih bab katerih napolnjeno je bilo njegovo telo v minulih letih so ga ponesli. Tresljaji ostajajo. Veliki duh velikega človeka spojenega z zvokom in naravo ostaja vedno tu. In njegova glasba. Hvala ljubi Ljuben za tvoje veliko delo in naj tvoja odprtosrčnost večno odzvanja v naših srcih. Prisluhnili bomo tvoji godbi, ki nam jo boš igral brez peze telesa. Povej nam, kaj te je naučila najstarejša piščal najdena na Zemlji, piščal, ki si ji dal sklepni del svojega življenja.
15. avgust 2016:

Tročan obredov ob obletnici Slovanske Veče

Svečeniki Staroslavovega hrama - Upasanine akademije za preučevanje staroverskih praks, so ob zori 15 avgusta, dneva ko slavimo boginjo Živo, obredno obeležili posvetitev Lipe na muzejskem trgu ob Metelkovi ulici in na Ajdovskem gradcu. Obredna drevesa smo s posebnim obredom posvetili ob zori 15. Avgusta 2015 skupaj s svečeniki iz slovanskega sveta, ki so se udeležili Slovanske Veče. Obredni dan smo - tako kot pred letom dni - nadaljevali z Obredom na Ajdovskem gradcu ter na enem od Upasaninih starodavnih svetišč v krogu iz skal v Julijskih Alpah.
15. avgust 2016:

Akademija Staroslavov hram - akademija za preučevanje staroverskih obrednih praks: prilagojen protokol za udeležbo v programu

Akademija skrbi za raziskovanje, razvoj praktik in za izobraževanje ter promocijo naravoverskih obrednih praksah. Večina dejavnosti Akademije poteka tradicionalno samo za člane UPASANA SPD, v letu 2015 pa je akademija v sklopu javnih dogodkov med drugim organizirala in vodila proces odprtja Dosjeja odprtih vprašanj o naravoverju z Vlado Republike Slovenije, organizirala je protokolarne dogodke in obrede ob srečanju predstavnikov registriranih skupnosti po Zakonu o verski svobodi ob dnevu človekovih pravic 2015, srečanje naravoverskih skupnosti pri predsedniku države ob zimskem solsticiju 2015, razvila in vodila je javne obrede s posvetitvijo obrednih lip na Ajdovskem gradcu in na muzejskem trgu v kulturnem centru ob Metelkovi ulici ter na Trebuši. Akademija je v letu 2015 organizirala in moderirala predavanja in razprave z avtorjem knjige Iz nevidne strani neba, Pavlom Medveščkom. Navedene javne dogodek je akademija izjemoma sprotno evidentirala na spletnih straneh www.upasana.si med novičkami. Staroslavov hram je načrtoval in soustvaril večje število medijskih dogodkov v tiskanih medijih, v Duhovnem utripu RTV Slovenija in v oddaji Preverjeno na POP TV. Po letu 2015 se akademija ponovno osredotoča na hermetično ezoterično delovanje in javna pojavljanja bodo redkejša ter izbrana skladno s pravili ki so bila objavljena v prvi novički na spletni strani www.upasana.si, ko je UPASANA prvič po zavezi molka stopila v javnost. Prva novička z dne 9. April 2014 je še današnji objavljena v temelju brezna novičk na navedeni spletni strani. Potrebna je spletna poglobitev.

Ob izraženem interesu širše javnosti za programe šolanja v UPASANINI Akademiji Staroslavov hram - akademiji za preučavanje staroverskih obrednih praks, odpira prilagojen program šolanja za vse interesente, ki niso člani UPASANA SPD.

Vaš interes za upasanje v programe šolanja na Akademiji Staroslavov hram za nečlane UPASANA SPD izrazite tako, da na naslova info@upasana.si in prostost.duha@gmail.com pošljete vaš življenjepis in priložite vaše osebno motivacijsko pismo ter najmanj eno priporočilo vero-dostojne osebe s kontaktnimi podatki te osebe, ki vas priporoča.

Vloge bo obravnaval Staroslavov hram individualno; izbrani interesenti bodo pred vpisom vabljeni na razgovor; v posameznih primerih se interesenti lahko vključijo v redne programe, ki potekajo za člane UPASANA SPD.

Akademijo Staroslavov hram vodi Njena vodéna in vódèna zasanjanost Prostost Duha ki nastopa tu-in-zdaj kot Marko Hren. Kontakt prostost.duha@gmail.com
18. julij 2016:

UPASANA SPD je dokumentirala trdne argumente o pristranskem delovanju v prid domnevno največji in zagotovo monopolistični registrirani verski skupnosti RKC s strani institucij države Republike Slovenije in posameznih odgovornih oseb. Slednji kljub opozorilom UPASANA ostajajo na delovnih nalogah pri katerih imajo izrazito navzkrižje interesov, s tem pa država krši ustavna načela ločenosti cerkve in države. Zato je UPASANA vložila predlog za sprejem v koalicijo za ločitev države in cerkve, ki je neformalna civilna iniciativa, ki deluje na področju 7. člena slovenske ustave, predvsem za striktno uveljavitev načela ločenosti države in cerkve oz. verskih skupnosti v praksi. Svet koalicije je predlog obravnaval 11. julija in UPASANO upasal v koalicijo. Pozivamo vse člane UPASANA in vse državljane in državljanke, da po svoji vesti aktivnosti koalicije podprejo. Tudi na ta način bomo prispevali k zaustavitvi tisočletnega procesa kolonializacije in plenjenja habitatov, hramov v Republiki Sloveniji in postopoma vzpostavljali celovit ekosistem (ki vključuje pristojnosti inštitucij države) za trajnostne odnose s hrami v katerih dihamo, živimo in delamo. HRAM ŽIVI.

http://www.locitev-drzave-cerkve.org/


23. junij 2016:

Slovenija – hram pristnega, tradicionalnega naravoverja.

Ob obredjih v času poletnega sončnega obrata 2016 je prevladovalo vzdušje radosti ob spoznanju, da je tradicionalno naravoverje v vsej svoji veličini ponovno stopilo v ospredje in v javno življenje. Po polletni turneji s Pavlom Medveščkom in pričevanji Iz nevidne strani neba, ki jo je UPASANINA akademija Staroslavov hram organizirala v koprodukciji s člani društva Slovenski staroverci in v dogovoru z Založbo ZRC SAZU, je prelomna knjiga razprodana, založba ZRC SAZU pa se je nemudoma odločila za ponatis najizvirnejših staroverskih zapisov doslej. Slovenija je očitno težko čakala na zapise Iz nevidne strani neba. Ključne ugotovitve iz turneje lahko preberete na koncu te novičke, povezave na naročilnice za knjigo so v nadaljevanju.

Slovenia – a home to traditional pre-christian natural belief:

Only six months after a tour around SLovenia with the author of the novel Slovene natural-faith volume FROM THE INVISIBLE SIDE OF THE SKY - IZ NEVIDNE STRANI NEBA , mr. Pavle Medvešček, this historical book was sold-out. The publisher, The Publishing House of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, immediately decided to reprint the book: new edition will be available as early as in July 2016. Natural Faith in Slovenia is gaining momentum as a vital, despite long centuries of oppression uninterrupted spiritual tradition which – according to UPASANAs validation - represents a cosmology of a convincing majority of SLovene population. Slovenia is– in terms of religious identities - without interruption a natural belief country. The summer solstice 2016 represents a turning point in religious landscape in Slovenia: natural belief is in a core of the Slovene cradle again.

Knjige bodo v ponatisu na voljo že v mesecu juliju, pred tem pa Novogoriški muzej odpira zbirko artefaktov iz knjige z razstavo STAROVERSTVO in STAROVERCI, Etnološka zbirka Pavla Medveščka v četrtek, 23. 6. 2016, ob 20.00 v Vili Bartolomei. Na odprtju bosta spregovorila lastnik zbirke Pavel Medvešček in avtorica razstave mag. Darja Skrt. Na kabrco bo zaigral Stane Makarovič.

Na turneji s Pavletom Medveščkom smo obiskali vse slovenske regije; na preko 30 dogodkih je bilo prisotnih preko 2500 ljudi. Znaten del udeležencev se čuti kot nasledstvo naravoverja.

Zahvaljujemo se vsem, ki so so-organizirali dogodke po Sloveniji, vsem udeležencem za obisk in vsem novinarjem, ki so dokumentirali dogodke in z avtorjem poskrbeli za dokumentarno gradivo. Po turneji s knjigo Iz nevidne strani neba ni jasno samo dejstvo, da se je naravoverje v pristni obliki ohranilo povsod po Sloveniji, jasno je, da je naravoverje kozmologija, s katero se istoveti po upasanski ugotovitvi prepričljiva večina prebivalstva. Zavedamo se, da upasansko štetje in ugotovitev o večinski opredelitvi Slovencev za naravoverje ne morejo nadomestiti verodostojnega in metodološko vzdržnega popisa prebivalstva, zato se veselimo korektne izvedbe popisa v letu 2020: slovenski naravoverci smo na popis pripravljeni. Obdobje dolgih stoletij umaknjenosti naravoverja iz javnega življenja je z letošnjim poletnim sončnim obratom končano.

Ob poletnem sončnem obratu 2016 lahko objavimo radostno vest: tradicionalno, pristno naravoverje, stara vera na slovenskem je močna, večinska in trden, integralen del identitete naroda, vpletena v dnevne kolektivne in individualne praktike in obredja v vseh slovenskih regijah.

Vodstvo Staroslavovega hrama je zato ob sončnem obratu sprejelo odločitev, da objavi v kroniki slovenskega naravoverja letošnji poletni solsticij kot zgodovinski obrat po katerem je naravoverje spet postala osrednja in ni več prikrita kozmologija v Sloveniji. Naravoverje je spet stopilo v ospredje duhovnega življenja v Sloveniji.

Knjigo Pavla Medveščka Iz nevidne strani neba lahko naročite na spletnih straneh založbe ZRC SAZU
Obenem je najavljen tudi ponatis knjige Borisa Čoka V siju mesečine – prednaročila si lahko zagotivite tule.

Sledi par Ključnih vprašanj in odgovorov s turneje s Pavlom Medveščkom:

Vprašanje, ki se je na dogodkih največkrat ponavljalo, je bilo vprašanje o razlogih za silovito, dolgotrajno in sistematično uničevanje kulturne dediščine in nosilcev prvinskega naravoverja, stare vere, skozi stoletja in praktično vse do danes; zanikanje naravoverske kulturne dediščine je na primer praksa pristojnega resorja za kulturo vlade Republike Slovenije namreč tudi danes.
Ob iskanju odgovorov na ta vprašanja smo oblikovali naslednje logične in razumne ugotovitve s katerimi razlagamo motive kolonialnih spreg za nasilje nad naravoverjem:

1. Naravoverska kozmologija in praktike so prežeti z ljubeznijo in spoštovanjem do pri-rode. Rod, ki goji močno naravoversko tradicijo, ohranja trajnostno upravljanje s hramom, s habitatom, s pri-rodo, ščiti soodvisnost biodiverzitete, razume enovitost animadiverzitete in ne dovoljuje plenjenja virov. Uničevanje naravoverskih kozmologij je bilo pogoj za kolonialno plenjenje, ki so ga posvetne oblasti na osvojenih območjih izvajale v spregi s cerkvenimi. Prvotni prebivalci osvojenih krajev ne bi - kot naravoverci – nikoli dovolili uničevalnih posegov v naravo in prostor, zato so morale kolonialne oblasti uničiti vez med rodovi prvotnih prebivalcev in njihovimi duhovnimi avtoritetami, ki so skrbele za dosledno spoštovanje naravoverskih pravil trajnostnega upravljanja s pri-rodo. Da so zasužnjeni rodovi lahko plenili lastne habitate, so najprej morali pozabiti temeljno tradicionalno kozmologijo, temeljno vez s pri-rodo.

2. Naravoverske kozmologije in praktike so po svoji naravi decentralizirane, vezane so na entitete mikro-habitatov, lokalnih okolij. Decentralizirane so bile in so tudi hierarhije duhovnih avtoritet. Decentralizirano ustrojenih družbenih ureditev ni možno zavojevati in zasužnjiti zlahka. Nadzor nad prebivalstvom je bistveno lažji v centraliziranih hierarhičnih sistemih. Kolonialne in kolonialno-cerkvene oblasti predstavljajo v zgodovini emblematski primer dualističnega, hierarhičnega centraliziranega družbenega ustroja. Za lažjo manipulacijo in nadzor nad prebivalstvom in za uvedbo hierarhičnega centraliziranega modela vodenja, je bilo nujno treba predrugačiti osnovni prvotni družbeni ustroj: decentraliziran model družbene organiziranosti in duhovne hierarhije.

Letošnja turneja po Sloveniji je zagotovila dober pregled nad vitalnostjo žive dediščine slovenskega naravoverja, njeno decentralizirano naravo, avtentičnost in pestrost ter visoko kvaliteto izročil, predvsem pa nas je vse presenetila kvaliteta in prepričljivost nosilcev naravoverja v vseh slovenskih regijah. Kljub temu, da nam je bila molčečnost virov dobro znana, nas je presenetilo, kako vsepovsod prisotna je zavezanost k molčečnosti med naravoverci še danes. Medveščkova energija in odločenost so med odločilni dejavniki, da številni naroveverci postopoma pogumneje in ponosneje prihajajo iz nevidne strani neba. Tako bo naše bogato, pristno in kvalitetno izročilo lahko odigralo svojo prvinsko vlogo: skrb za trajnostne pristope do ravnanja z habitati, biodiverziteto in animadiverziteto v naših krajih, skrb za temeljno vse-povezanost roda s prirodo. Prednamci roda, predniki, bodite v tem delu z nami, bitja roda, Hram vas vabi v goste. UPASANA in Staroslavov hram jamčita spoštovanje anonimnosti in zaupnosti vseh informacij, ki jih boste želeli ohraniti kot tajne ob svojih pričevanjih. Velika večina vedenja o svetih mestih, mestih posebnih moči in posebnega pomena, o praktikah in obredjih, ostaja - in bo dokler bo potrebno ostala - varovana skrivnost nosilcev izročila, ki razumejo pomen izročila za vitalnost posameznih habitatov. Delo prenosa kulturne dediščine in žive kozmologije v splošno družbeno korist, se z napori zadnjih let šele začenja. Letošnji poletni sončni obrat najavlja močan obrat pri prehodu naravoverja v javno življenje, a vsaka poteza bo morala slediti zakonom vestnosti, resnicoljubja, nenasilja in iskrene vero-dostojnosti.
5. april 2016:

Naravoverski, staroverski, šamanski skupnosti ORIŠ energij narave in UPASANA - sanjava prostost duha v Duhovnem utripu RTV Slovenija ob pomladnem enakonočju s hvalnico pri-rodi, stvarstvu, ustvarjalnosti in pre-prostosti.

http://4d.rtvslo.si/arhiv/duhovni-utrip/174397206


28. marec 2016:

Solidarity with Manitoba and other natural faith leaders

Letter to Pope Francis concerning the Winnipeg Jesuit school opposition

Manitoba letter to pope

Pismo je v angleškem jeziku, ker je v ospredju soldiarnost s kanadskimi prvotnimi prebivalci.
4. marec 2016:

Izjava za javnost

Izjava za javnost Koalicije skupnosti, registriranih po Zakonu o verski svobodi, ki imajo v Svetu Vlade RS za dialog o verski svobodi skupnega predstavnika, o vzdušju, ki spremlja val migrantov:

Izjava za javnost


4. marec 2016:

Ali Vlada RS in njen predsednik delujejo neustavno? UPASANA SPD in koalicija 7 skupnosti po Zakonu o verski svobodi zahtevajo sklic izredne seje Sveta za dialog o verski svobodi in predlagajo organizacijo posveta o vprašanju neustavnosti ravnanja predsednika vlade, ki z eno od registriranih verskih skupnosti vodi dialog ločeno, z drugimi pa dialog zavrača oziroma jih napoti na neoperativne in neodzivne resorje, ki v dialogu ne dajejo rezultatov ter na Svet za dialog o verski svobodi.

Ustavno sodišče je v izreku U-I-92/07 NAČELO VERSKE OZIROMA NAZORSKE NEVTRALNOSTI DRŽAVE opredelilo kot integralni del načela o ločenosti države in verskih skupnosti iz prvega odstavka 7. člena Ustave, skupaj s prvinama avtonomnost verskih skupnosti na lastnem področju in enakopravnega odnosa države do verskih skupnosti. Nadalje je Ustavno sodišče razložilo, da je »Cilj tega načela zagotoviti resnično svobodo vesti in enakost posameznikov; slednji pa sta ustavni kategoriji in ustavni pravici.«

Povezava med ustavnimi človekovimi pravicami in načelom nevtralnosti države je torej po citiranem izreku Ustavnega sodišča nedvoumna in jo je treba razumeti zavezujoče...

Dopis ministrici za kulturo kot predsednici sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi in Uradu za verske skupnosti

Dopis kabineta predsednika vlade v katerem jasno izraža namero o dvotirnosti reševanja odprtih vprašanj države z verskimi skupnostmi

Zahteve po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ob obisku tajnika Vatikana v RS - dodatek in urgenca

Rekapitulacija dopisovanja UPASANA SPD z Vlado Republike Slovenije in vmesna ocena upoštevanja načela nevtralnosti države
21. februar 2016:

Začetek turneje s Pavlom Medveščkom Klančarjem

Začetek turneje s Pavlom Medveščkom Klančarjem, avtorjem nedavno izšle prelomne knjige s pričevanji o preživetju predkrščanskega naravoverja Založbe ZRC v zbirki Studia mythologica Slavica – SUPPLEMENTA 12:
Iz nevidne strani neba: razkrite skrivnosti staroverstva;
Uredil in spremno študijo je napisal dr. Andrej Pleterski.

Pavle Medvešček in NVVZ JSM s knjigo Iz nevidne strani neba v Duhovnem utripu

Prizorišče: Banjška planota, Jelenk
http://4d.rtvslo.si/arhiv/duhovni-utrip/174391871 - od 8.08 min dalje.

Najavljamo naslednja srečanja s Pavletom Medveščkom in zapisi Iz nevidne strani neba:

25. februar ob 18h, Knjižnica Bled
29. februar ob 19h Atrij ZRC SAZU, Ljubljana
9. marec, Knjižnica Idrija
12. marec, Knjižnica Tolmin
O dogodkih drugod po Sloveniji v kasnejših terminih bomo na teh spletnih straneh sproti obveščali.

Znaki dehnarja

V skoraj polni dvorani kulturnega doma v Desklah pri Anhovem - rojstnem kraju Pavla Medveščka, avtorja knjige Iz nevidne strani neba - je Staroslavov Hram z avtorjem in njegovo vnukinjo Dašo Medvešček začel popotovanje s to prelomno knjigo po Sloveniji. Daša je uvodoma predstavila proces nastajanja knjige, nato pa je avtor občinstvo popeljal v razmišljanja o svetih mestih, prenašalcih izročila in v nekatere skrivnosti obredij/praktik naših prednikov.

Po iskrêni in iskréni razpravi smo se z Medveščkovimi sokrajani – prenekaterim so sorodniki vsaj del spomina na avtohtona verovanja vsadili v podzavest – dogovorili, da se bomo jeseni letos, ko bodo udeleženci knjigo lahko v miru prebrali ponovno dobili na vsebinsko še bolj poglobljeni razpravi. Govorili smo tudi o še ne objavljenem gradivu, tistem, ki ga hrani avtor Medvešček in tistem, ki ga moramo med ljudmi še zbrati. Staroslavov hram bo zbiral sredstva za terensko raziskovanje po zaključeni pomladanski turneji. Vse obiskovalce dogodka in vse obiskovalce naše spletne strani pozivamo, da zbirajo pisne in ustne ter opredmetene vire tudi sami in beležijo kar jim je bilo prenešeno ali kar lahko izvejo od svojih bližnjih - tudi od sorodnikov, ki so se pred totalitarnimi režimi umaknili v tujino.

Knjigo lahko pregledate in naročite tukaj:
http://iza2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/iz-nevidne-strani-neba#v

Pavle Medvešček - iskren pripovedovalec
Pavle Medvešček je ustanovni član društva Slovenski staroverci. Na sliki ob njem vnukinja Daša, sodelavka pri nastajanju knjige, in član upravnega odbora društva ter načelni svečenik Staroslavovoega hrama, Upasanine akademije staroverskih obrednih praks Marko Hren, NVVZ, ki je srečanje moderiral.22. december 2015:

Predsednik Republike voščil starovercem ob prazniku zimskega sončnega obrata

UPASANA SPD je pripravila skupni NAKLON naravovercev in kozmologov s predsednikom Republike v vrhuncu NAKLONA, ko smo bili skupaj z Zemljo te dni s svojo OS-redotočenost-JO NAKLON-jeni v smeri Velikega Duha Severa, in tako dovzetni za vpliv Vse-MIRja, ki prinaša Nav-Dih, svežino, bistrino hladu univerzuma in Velike Volje - NOV-DUH. V NAKLON Velikemu Duhu Juga, duhu topline doma, Hrama, Domovine gremo zdaj z prejetimi nalogami, ki nam jih je Zaupal NavDih, NovDuh Vse-Mirja. Opravimo svoje delo VESTno.

Več na: http://www.staroverci.si/sl/component/k2/item/371-zimski_kres_cestitka_predsednikrs.html
11. december 2015:

Staroslavov hram in Upasana na vsakoletnem srečanju verskih skupnosti

www.staroverci.si/sl/component/k2/item/365-srecanje_gruden2015.html28. oktober 2015:

Naravoverska posvetitev lipe v Razaziji

Tri svečenice in trije svečeniki Staroslavovega hrama so z gostom, češkim naravo-verskim svečenikom v soboto 24. oktobra, ob polnem siju vzhajajoče lune na vzhodnem obzorju medtem, ko je sonce za Trnovskim gozdom zahajalo, na domačiji Feliks v visokogorju Gorenje Trebuše na Razaziji, opravili intimen obred posvetitve obrednega drevesa Lipe na obrednem prostoru stare domačije. Staroslavov hram in Društvo staroverci so odtistihmal bogatejši za mogočno obredno mesto v krajih, kjer je staroverje neprekinjeno živelo tudi v časih najhujšega iztrebljanja naravo-verske kozmologije v dolinah. Obred je bil v intimnem in srčnem vzdušju posvečen povezanosti z duhovi prednikov in priprošnjam h klenemu sodelovanju obrednih mest, svečeniških duš roda, bitij pri-rode in z njimi povezanih božanstev. Trojstvo obrednih lip, na Svarožjem trgu v Ljubljani, na Ajdovskem gradcu na Gorenjskem in na Gorenji Trebuši na Primorskem, je povezano z ognji enega sveta slovanskega predstva. Tročan izhodiščnih obrednih dreves je vzpostavljen in predstavlja zavezo k vestnemu nadaljevanju poslanstva, ki so ga neprestano privzemali naši predhodniki, apologeti naravo-verja. Po obredu posvetitve obredne lipe na Razaziji, smo spoštljivo obiskali obredna mesta prednikov na območju Divače. Oba gospodarja posestva Feliks na Razaziji sta ob tem vstopila v svečeniški krog Staroslavovega hrama.

Več na www.staroverci.si
24. september 2015:

Predstavnik UPASANA v imenu programske koalicije skupnosti registriranih po Zakonu o verski svobodi, izvoljen v Svet Vlade RS za dialog o verski svobodi

English news:

The Government of Slovenia established the National Council Dialogue about the religious freedoms in June 2015. The Council will include representatives of supposedly the four major religious communities, two elected members by small religious communities and representatives of state and profession. During the summer 2015, the Ministry of Culture and its office for religious communities, on behalf of the government organized and facilitated the elections for two permanent sits in the council amongst 45 registered Communities under the Law on Religious Freedom. The two elected members are: Marko Hren, representative of Cosmological society UPASANA – Sanyama Free Spirit and Anton Mrvič, representative of Evangelic Christian Community.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom ustanovila Svet za dialog o verski svobodi. Na volitvah, ki jih je v imenu Vlade RS izvedlo Ministrstvo za kulturo med 45 registriranimi skupnostmi po Zakonu o verski svobodi je bil predstavnik UAPSANA SPD, z največ pridobljenimi glasovi izvoljen kot član Sveta. UPASANA SPD je tako dobila podporo zlasti z oblikovanjem vnaprejšnje programske koalicije široke palete skupnosti registriranih po Zakonu o verski svobodi. UPASANA bo programsko koalicijo pred prvo sejo sveta predstavila ministrici za kulturo kot predsedujoči svetu in predsedniku države. To je pomembno zaradi aktualnega predloga, da vlada vzpostavi mednarodno dejavnost Sveta na področju medverskega dialoga, strpnosti, in promocije aktivnega nenasilnega reševanja sporov prek medverskega dialoga, kot prednostno dejavnost. Predlog utemeljujemo z nepredvidljivimi posledicami migracij, ki so posledica konfliktnih območij nepredvidljivih razsežnosti v relativni bližini EU (ne samo sedanji konflikti v Ukrajini in Siriji). Ob tem je pomembno dejstvom, da se nekatera politična gibanja v nekaterih slovanskih državah članica EU pri sprejemu pregnancev vedejo ksenofobično oziroma teo-fobično kar kaže na globinsko sidrana in nerešena vprašanja razumevanja globalnih kozmologij v sedanjih družbah. Predlagamo, da se Svet za dialog o verski svobodi dejavno vključi v celovit odziv Slovenije na porast pregnancev iz konfliktnih območij sveta in v razprave o medverski toleranci, strpnosti in sožitju. . Konkretno, predlagamo, da se predstavniki Sveta sistematično vključujejo v bilateralne in multilateralne aktivnosti povezane s to problematiko.

Več o svetu na povezavi:

http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_verske_skupnosti/svet_vlade_rs_ za_dialog_o_verski_svobodi/

V Vladnem Svetu za dialog o verski svobodi bo NVVZ Marko Hren v imenu UPASANA in programske koalicije sledil načelom:

- Medverski dialog in dialog o verski svobodi želimo voditi v razvojnem kontekstu, torej, z usmerjenost v pogoje, ki jih želimo ustvariti za ustvarjalno in vitalnosti polno prihodnost. S tem v zvezi se sklicujemo tudi na proces OZN Agenda za razvoj po 2015, ki daje poudarek na vključevanju tradicionalnih (pred-kolonialnih, predkrščanskih op.p.) znanj v vseh kulturah na planetu kot dragocenega prispevka pri oblikovanju inovativnih rešitev za ohranjanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst na planetu. Naravoverskim skupnostim je preživetje vseh bitij na planetu in v vesolju osrednjega pomena in temeljni steber kozmologij Odnos do okolja je s tem eminentno vprašanje medverskega dialoga oziroma dialoga o verski svobodi.

- Doslednega spoštovanja ustavnih načel v povezavi z versko svobodo in svobodo vesti, s tem povezano pravico ki jo skupnosti po ZVS izražamo kot ustavno pravico – pravico do versko nevtralne države, torej, pravico ki jo imamo državljani in državljanke, do države in njenih institucij, ki ravnajo dosledno nevtralno, ko gre za obravnavo verskih vprašanj. Pravica države, ki je versko nevtralna, je eminentno vprašanje za dialog o verski svobodi.

- Zgodovinskost trenutka – predstavnika UPASANA in Staroslavovega hrama sta za razpravo o medverske dialogu, ki jo je spomladi 2015 pripravilo Ministrstvo za kulturo (prispevki so objavljeni tule: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_verske_skupnosti/posveti_i n_druga_srecanja/ ), pripravila podrobne utemeljitve za oceno, da je Slovenija postavljena pred izjemen zgodovinski civilizacijski in razvojni izziv, ko ima priložnost, da dogodke v zgodovini, ki so bili doslej pometeni pod preprogo, zamolčani in prikrivani, v ustvarjalnem in dialoškem procesu razkrije, v multidisciplinarnem sodelovanju stroke osvetli in ključne gradnike vitalne tradicije umesti v razvojne podjeme za prihodnost.

- Programska izhodišča sledijo programu Staroslavovega hrama, ki smo ga Vladi RS predstavili pomladi letos in je kot Dosje odprtih vprašanj med naravoverskimi organizacijami in državo objavljen na naših spletnih straneh. Program vključuje:
*Pravico do obeležitve vseh staroverskih sakralnih mest in verskih skupnosti;
*Pravico do enakopravne zastopanosti kozmoloških vsebin, izročil in dediščine v učnih programih obveznega šolstva; in s tem povezano povezano vztrajanje na doslednem upoštevanju ustavnega načela nevtralnosti države do vseh skupnosti po zakonu o verski svobodi;
*Pravico do verodostojnega in korektnega izrazoslovja v nastopanju predstavnikov države pri praznovanju kozmološko pomembnih dni v letu in pri naslavljanju vprašanj s področja verske svobode in upoštevajoč načelo nevtralnosti države do verskih opredelitev.
*Pravico do koncepta, ki bi namesto dosedanje omejene sprave zagotovil proces mirnega sožitja vseh nazorskih različnosti v državi in pietete do žrtev krivic zoper pripadnike vseh ver v preteklosti.

Prav tako se bo naš predstavnik zavzemal za kvalitetno obravnavo naravoverstva pri vseh ostalih vprašanjih verske svobode. Glede na to, da verska skupnost, ki je stoletja preganjala staroverje in s katero obstaja paleta točk na katerih je potrebno odpreti in podpreti dialog, kljub vrsti poskusov za vzpostavitev dialoga, neposredne pogovore med verskimi skupnostmi zavrača, imamo staroverci sorazmerno velika pričakovanja od novoustanovljenega Sveta za dialog o verski svobodi. Pričakujemo, da bodo člani sveta kos zgodovinski nalogi in bodo strpno, zavzeto in h konkretnim rezultatom usmerjeno pristopili k obravnavi tematik povezanih z ohranjanjem in razvojem avtohtonega izročila, tematik, ki so bile doslej prikrite ali zanikane.

Na sliki izvoljeni predstavnik UAPSANA v Svetu za dialog o verski svobodi - svečenik UPASANE, njena vodéna in vódèna zasanjanost, kozmolog Marko Hren med vodenjem obreda posvetitve lipe na Svarožjem trgu ob stavbi SlovenskegaEtnografskega muzeja v Ljubljani. Lipo smo z zborom volhov in žrecov Staroslavovega hrama, UPASANINE akademije za preučevanje staroverskih praks, ob prisotnosti vseslovanskih svečenikov iz 7 držav posvetil ob jutranji zori na obredni dan XII. Slovanske rodnoverne veče 16. avtusta 2015.

Več o Slovanski rodnoverni veči na:
http://www.staroverci.si/sl/component/k2/item/335- slovanska_rodnoverna_veca_2015.html
23. marec 2015:

Staroslavov hram v oddaji Duhovni utrip

http://4d.rtvslo.si/arhiv/duhovni-utrip/174326588

Tukaj je še besedilo iz oddaje v pisni verziji.
13. februar 2015:

Obredni začetek reševanja odprtih vprašanj med naravoverci in Republiko Slovenijo

Z obredom pri upasanskem obrednem drevesu ob Slovenskem etnografskem muzeju v kulturnem centru Metelkova , se je 12.2. začela prva obravnava Dosjeja odprtih vprašanj med Svetovnonazorsko kozmološko skupnostjo UPASANA - Sanjava prostost duha in državo, Republiko Slovenijo. Obred sta vodila svečenika, zastopnika UPASANA SPD, Staroslavovega hrama, člana upravnega odbora društva Slovenskih starovercev, Volhun Vratislav in Njena vodéna in vódèna zasanjanost NVVZ Prostost Duha. Na obredu je bil prisoten visok predstavnik države, direktor Urada za verske skupnosti dr. Gregor Lesjak, ki je vodil obravnavo dosjeja.
Obred se je začel z ognjem na obrednem lesu, pri obrednem drevesu lipa, ki jo obkroža deset granitnih blokov, postavljenih leta 1997, ko je bila Ljubljana Evropska prestolnica kulture. Ob razbistritvi konteksta, prostora in časa je svečenik UPASANA SPD izpovedal genezo obrednega mesta v južnem delu kulturnega dela Metelkove, v muzejskem parku, in izpostavil zagonetko, zakaj do danes protokolarni park nima imena. V muzejskem delu kulturnega centra ima danes sedež tudi Urad za verske skupnosti. V letu 2015 muzejski del kulturnega centra praznuje polnoletnost saj mineva 18 let od inauguracije prve muzejske stavbe Slovenskega etnografskega muzeja. Obredno drevo Tisa je pomladi 1997 kot dar ob dokončanju obnove prve stavbe Etnografskega muzeja, posadil svečenik UPASANA SPD; ob tej priliki je tedanji direktorici SEM, dr. Inji Smerdel naslovil pismo, z razlago obrednega pomena drevesa. Celotno pismo lahko preberete v prilogi tukaj. Če je svečenik v pismu muzeju takrat zapisal, da je bilo drevo »staro dvanajst let - visoko pa kot osemletni deklič«, potem je obredno drevo danes, po 18 letih, zrelo, odraslo drevo, dovolj veliko da zasenči najmočnejšega moža in ženo v deželi! Metelkova je postala prostor, ki mora služiti svojemu namenu. 25 let je minilo od samostojnosti države. Trenutek je pravi za zrel zgodovinski premislek o koreninah in tradiciji. Zgovorno je, da je urad države, pristojen za nazore, kozmologije, religije vere in druge oblike upasanosti z raz-umevanjem sveta, našel svoj sedež v kulturnem centru Metelkova, ki je bil ob iniciaciji zamišljen kot prostor ustvarjalnega srečevanja različnosti. Ob danih kozmoloških dejstvih, so z obredom v kulturnemu centru Metelkova ob polnoletnosti njenega južnega, muzejskega dela zaželeli tvorno, zrelo prihodnost. Obetavno je, da se obravnava odprtih vprašanj med predkrščanskim naravoverstvom in državo začenja na tako simbolnem mestu v simbolike polnem času. Nenazadnje, po dokumentiranih virih je bilo na mestu sedanjega kulturnega centra v srednjem veku mestno morišče, kjer so obglavljali hudodelce in heretike. ( opomba: kulturni center ob Metelkovi se nahaja na Friškovcu - nem. freistätte, morišče oziroma t.i. krvava rihta , kjer so svojčas obglavljali in obešali hudodelce; Ivan Stopar, Sprehodi po stari Ljubljani, 1992). Čas je za popravo prikritih, a nikoli pozabljenih krivic. Ob prisotnosti elementalov ognja iz obrednega lesa z različnih pokrajin Slovenije smo obredno pospremili proces odprtja nerešenih vprašanj med naravoverstvom v deželi in državo. Dejanje moramo vzeti kot zgodovinsko, saj se vprašanja prvič postavljajo na dnevni red umirjeno in sistemsko. Proces verskega dialoga o avtentičnem naravoverstvu in hipokritičnih potvorbah, se začenja. Zaželimo resnici zdravo pot in prepustnost. Naj jo spremlja ogenj ustvarjalnosti, en in edini ogenj. Zavezani smo, da bomo delo na dosjeju opravili z vso vestnostjo, po vesti in z vso odgovornostjo do preteklosti ter tudi s pieteto do vseh številnih žrtev tisočletnega nasilja nad avtentičnimi verovanji in kozmologijami. Svečenika UPASANA sta ob tej priložnosti Ministrstvu za kulturo predlagala, da se ob obrednem drevesu pri SEM postavi ustrezna plošča za obeležitev zgodovinskega trenutka in da se muzejskemu trgu začne iskati ime, ki ga je v minulem tisočletju po nemarnem nekje izgubil.
Predstavniki UPASANA in države so nato izmenjali stališča do odprtih vprašanj v Dosjeju.
Glede Pravice do zastopanosti v učbenikih Ministrstvo za kulturo ugotavlja, »da država ni zavezana k zagotavljanju enakopravne obravnave verskih skupnosti v šolskih učbenikih, in da verske skupnosti zato tudi nimajo takšne pravice. Šolski učbeniki niso namenjeni predstavitvam verskih skupnosti, pač pa podajanju splošno sprejete zaloge znanja, ki temelji na konsenzu ustreznih strokovnih skupnosti.« UPASANA trditvi oporeka in trdi, da je država dolžna zagotoviti nevtralnost do verskih skupnosti pri vseh vprašanjih, tudi učbenikih. Stališče ministrstva je v tej točki nevzdržno in po našem mnenju proti-ustavno. Res je, da veljavni predpisi države eksplicite ne zavezujejo k zagotavljanju enakopravne obravnave verskih skupnosti v šolskih učbenikih. Upoštevajoč ustavnopravno stroko pa je - posebej z vidika odločb Ustavnega sodišča - država dolžna zagotoviti enakopravno obravnavo verskih skupnosti NA VSEH področjih kar Ustavno sodišče na več mestih utemeljuje z razlago načela nevtralnosti države do verskih skupnosti. Trdimo, da so učbeniki v Republiki Sloveniji izrazito PRISTRANSKI, da obravnavajo del zgodovine, v katerem nastopa prevlada krščanstva in katolicizma nad drugimi nazori, v neproporcionalno in neprimerno vidni obliki, medtem ko so obdobja in vloga drugih nazorov, zlasti verovanj, ki jih je katoliziranje populacije nasilno maltene iztrebilo, praktično nezabeležena. S tem utemeljujemo, da država v tem primeru ne izkazuje ustavnega načela nevtralnosti, da je izrazito pristranska in da deluje na ta način neskladno z Ustavo.
Ob tem moramo poudariti, da se strinjamo s trditvijo ministrstva, da »država ni zaveza k predstavljanju verskih skupnosti v šolskih učbenikih…. pač pa k podajanju splošno sprejete zaloge znanja.« Glede na to, da na vseh področjih stroke spričo komparativnega pristopa k zakladnici znanja, vsako leto napredujejo, moramo zaključiti, da je ZALOGA ZNANJA neprestano spreminjajoča se materija, torej, z njimi tudi učbeniki, neprestano spreminjajoča se storitev države. Glede na to, da na področju predkrščanskih verstev spričo stoletnih inkvizicij in nasilja temeljna dela šele nastajajo, in glede na to, da je korpus materije v velikem delu subjekt obravnave z vidika naravne in kulturne dediščine Ministrstvo za kulturo pozivamo, da sprejme aktivno vlogo pri tem vprašanju skladno z načelom svobodnega ravnanja organa in samo predlaga pristojnemu ministrstvu oziroma organom v sestavi, da pri prenovi učbenikov upošteva nova dognanja na področju mitologije in verstev.

Ustavno sodišče o načelu nevtralnosti pravi takole: »Načelo o ločenosti države in verskih skupnosti iz prvega odstavka 7. člena Ustave ima v širšem smislu tri prvine: (1) versko oziroma nazorsko nevtralnost države, (2) avtonomnost verskih skupnosti na lastnem področju in (3) enakopraven odnos države do verskih skupnosti. Cilj tega načela je z nevtralno držo države zagotoviti resnično svobodo vesti in enakost posameznikov – verujočih in neverujočih – ter verskih skupnosti. Verska in svetovnonazorska nevtralnost države pa ni ovira za sodelovanje z verskimi skupnostmi. Avtonomnost in enakopravnost verskih skupnosti, ki ju Ustava opredeljuje kot samostojni načeli, sta zrcalna stran zahteve po državni nevtralnosti in sta orodji za zagotavljanje človekove pravice iz 41. člena Ustave.«

Ustavno sodišče torej načelo NEVTRALNOSTI postavlja kot ORODJE za zagotavljanje človekove pravice iz 41. Člena ustave, s tem, ko država to orodje blokira, pa krši udejanja dotične človekove pravice.

Pobuda Ministrstvu /uradu: predlagamo, da se ministrstvo aktivno vključi v razpravo o nevtralnosti šolskih učbenikov z vidika informacij o verskih in nazorskih tradicijah na ozemlju RS in s tem povezane kulturne dediščine. To utemeljujemo z dejstvom, da se zaloga znanja neprestano spreminja in spričo vloge komparativnih znanosti tudi znatno vsebinsko drugače interpretira od – v določenem trenutku – uveljavljenih razlag. To še prav posebej velja na področju verstva, saj vemo, da so bili temeljni spisi v primarni obliki odkriti šele v sredini 20 stoletja (knjižnice Nag Hammadi v Egiptu in Kumran ob Mrtvem morju) na območju Slovenije pa spričo totalnega pristopa inkvizicij in čiščenja prežitkov predkrščanske kulturne dediščine praktično izkoreninjeni. Šele v letu 2014 in v 2015 se pojavlajo temeljna dela na primarnih virih (i.e.A.Pleterski z vidika krajinarskega pokristjanjevanja, P. Medvešček z vidika ustnega izročila).

Na interpretacijo načela nevtralnosti se UPASANA sklicuje tudi pri zahtevi po korekciji stališča ministrstva do obeleževanja sakralnih mest predkrščanskih kozmologij, Ministrstvu za kulturo smo posredovali številne predloge v zvezi z načrtovanim projektom priprave muzejske zbirke posebnega pomena z dokumenti in simboli slovenstva v stavni Proštija na Blejskem otoku: korespondenca in dogovori z ministrstvom so dobro dokumentirani in iz dokumentacije je razvidno, da predlagamo dotično muzejsko zbirko v kontekstu sprave, saj bi s procesom selekcije simbolov in dokumentov Slovenstva lahko simbolno in s tem v jedru, naslovili vprašanje sprave, oziroma pomiritve z vsemi obdobji slovenske zgodovine, z vsemi akterjii, vsemi prizadetimi. Za muzejsko zbirko v objektu Proštija je ministrstvo za kulturo neposredno pristojno zato pri tem odprtem vprašanju pričakujemo izrazito proaktivno vlogo ministrstva.
UPASANA podpira predlog Urada za verske skupnosti, da se izdela publikacija s koledarjem kozmoloških dni in opisom načina praznovanja ter voščil kar bi predstavnikom države omogočilo, da vsem državljanom RS voščijo njihove praznike po načelu enakopravnosti verskih in nazorskih skupnosti. Urad bo zamisel predstavil na prvem srečanju medverskega dialoga v mesecu marcu .
UPASANA je podala predlog za Dodatno točko v dosjeju odprtih vprašanj in sicer določitev upravičenosti in metode preštevanja pripadnikov registriranih skupnosti po zakonu o verski svobodi in vprašanje CENZUSA 2021. Strinjali smo se, da obstajajo tri možnosti: da se zakonsko uredi, da za verske organizacije iz proračuna ne bo več financiranja, da se verske organizacije financira po drugačnih, kvalitativnih kriterijih in tretjič, da se financiranje določi na podlagi kredibilnega štetja članstva/pripadnikov. Pri tem UPASANA pojasni stališče, da so zanjo sprejemljive vse tri opcije, da pa nam je vsem v interesu, da se pripadnost nazorom kredibilno prešteje v primeru, da se bo financiranje iz javnih sredstev ohranilo. Pri tem smo poudarili, da je metoda preštevanja pri različnih verskih skupnostih tako različna, da je povsem neprimerljiva oziroma rezultati nezdružljivi za obdelavo: nekateri štejejo iniciacije na dojenčkih, drugi klikanje na spletnih portalih, kar je oboje neverodostojno, tretji članarine , spet drugi pa povsem nedokazljive metafizične ali senzacijske fenomene (sanje, misli…).

Obe strani sta za nadaljevanje konstruktivnega reševanja odprtih vprašanj pokazali dobro voljo.
8. februar 2015:

V  času pred praznikom kulture in v čast apologetu staroverstva Francetu Prešernu, je UPASANA SPD  natančno na njegov praznik pri Uradu za verske skupnosti, (ki je po Zakonu o verski svobodi pristojen za izdajo potrdil o pravni osebnosti sestavnih delov registriranih organizacij po tem zakonu) registrirala   notranje-organizacijsko enoto  kot  sestavni del  svetovnonazorske kozmološke skupnosti UPASANA, sanjava prostost duha (UPASANA SPD )z nazivom  STAROSLAVOV HRAM – akademija staroverskih obrednih praks. Akademija je skladno z ustanovnimi akti UPASANA SPD  in Zakonom o verski svobodi   samostojna pravna oseba.

Akademijo so ustanovili člani UPASANA, ki so obenem člani upravljavskih struktur Društva staroverci Slovenije www.staroverci.si, s katerim UPASANA SPD tudi sicer tesno sodeluje.

Zakaj je UPASANA SPD v prvem letu svojega delovanja ustanovila prav akademijo za preučevanje staroverskih obrednih praks? Zato, ker je na tem področju nemara najpomembnejša praznina v zakladnici sodobnega vedenja o delovanju mikro, mezzo  in makro kozmosov oziroma bivalnih habitatov naših anima-diverzitet. Kot je razvidno iz temeljnih spisov UPASANA SPD je naš nazor sicer transverzalne narave in enakovredno upošteva vsa obstoječa znanja in modrosti, vendar smo ocenili, da   prav na področju tradicionalnih, predkrščanskih  vedenj o hhramovih, animadiverziteti in kozmologiji, zeva v našem uvidu v skrivnosti domovanja nemara najbolj pomembna vrzel, v katero se  - prav zaradi  globine in razsežnosti njenega žrela - sproti in vsem nam pred očmi vsipajo preštevilni poskusi etičnega razvojnega zamaha. Zato ocenjujemo, da je za etično sidran razvojni zagon temeljnega pomena, da se spoprijateljimo s starodavnimi, tradicionalnimi vedstvi o prostoru s katerim soupravljamo prebivalci Slovenije in o bitjih s katerimi v bogati animadiverziteti so-bivamo v skupnem HRAMU.

Spomnimo se  citatov iz temeljnih aktov UPASANA SPD:

Poslanstvo UPASANA SPD je širiti vedenje o povezanosti vseh šol modrosti v zgodovini človeštva, o  kozmologijah, vedenjih, misterijih, mitologijah, znanjih v habitatih, ki jih naseljujemo, širiti idejo o povezanosti in enakopravnosti vseh entitet in singularnih jeder  zavesti  ter o zgodovinskih modrosti in znanjih, o zgodovinskem pomenu idej in vedenj, ter o njihovih zatonih in vzponih skozi čase, prostore in evolucijske spirale zavesti. Na ta način UPASANA SPD skoz transverzalno integracijo inovira vpoglede ter skoz subjektivno izkušnjo člana/članice (PRIČE)  transverzalne katalize vedstev odraža avtentičnost upasanja vsake singularne točke zavesti v transcendentno in omniprezentno (vsepovsodprisotno, univerzalno) veliko zavest. 

Vsa novodobna svetovnonazorska prepričanja, vsa staroselska  vedstva o povezanosti kozmoloških jeder zavesti, vsa antična in srednjeveška  verska prepričanja, vsi filozofski, misterijski, teozofski, etični in drugi mišljenjski koncepti, predstavljajo relevanten korpus IZVIRA tokov, ki povezujejo bitja stvarstva v enoten in enovit kozmološki sistem velikega redundantnega  polja zavesti.

Cilj UPASANA SPD je širiti zavest o povezanosti vseh preteklih in sedanjih centrov modrosti na Zemlji in v univerzumu, kozmoloških sistemov staroselnih generacij, svetovnonazorskih mišljenjskih tokovih, religijah, duhovnih praksah in drugih oblik zgostitve uvidov.

Temeljni akt UPASANA določa, da so sestavni deli UPASANA SPD   sanjalnice, mikrokozmosi, ki jih člani določijo kot sveta mesta za skupinsko ali individualno čaščenje svetih entitet. Člani si lahko za potrebe udejanjanja in skupinskega prakticiranja  posamičnih ali celovitih segmentov praks UPASANA SPD ali dejavnosti UPASANA SPD  vzpostavijo sanjalnice - notranje organizacijske enote, ki jih generično poimenujejo tudi krožki in akademije: Krožki in akademije so lahko vertikalni, horizontalni ali transverzalni. Vertikalni raziskujejo in negujejo tokove identificiranih posamičnih ali grozda zgodovinskih mitologij, kozmologij, religij, verstev, nazorov, ali drugih kozmoloških konstrukcij, horizontalni   delujejo na identifikaciji, negovanju in promociji presečnih vrednostnih, etičnih, procesnih, obrednih, ritualnih, zdravilskih, gastronomskih, znanstvenih ali drugih praks oziroma vedstev množice mitologij, religij, verstev, nazorov ali drugih kozmoloških konstrukcij. Transverzalni   raziskujejo koherentnost, sinergije in medsebojne referenčnosti, resonance in konvergence na medsektorski ter  univerzalni ravni.

Novoustanovljeni sestavni del UPASANA SPD z nazivom STAROSLAVOV HRAM akademija staroverskih obrednih praks se bo kot vertikalna sanjalnica – akademija po temeljnem aktu UPASNA SPD osredotočal na preučevanje, praktike in promocijo naravoverskih, predkrščanskih obrednih praks na območju Republike Slovenije in v svetu.

Zastopnik Staroslavovega Hrama je  Volhun Vratislav, znan kot  Matjaž Anžur.
1. december 2014:

Upasana v oddaji Duhovni utrip

Prispevek o Upasani v oddaji Duhovni utrip si oglejte tukaj (od 8:10 dalje).
Oktober 2014:

Izjava ob pisanju medijev o šamanstvu ob Slovenski kandidaturi Violete Bulc za komisarko Evropske Komisije

Javno pismo medijem v zvezi z medijskimi diskreditacijami šamanstva.

V zadnjih dneh smo bili priča mnogim medijskim norčevanjem iz neformalne izobrazbe ministrice Violete Bulc na »šamanski univerzi« in iz njenih svetovnih nazorov. Podpisniki ostajamo politično neopredeljeni in ne želimo komentirati posameznih politikov ali političnega dogajanja, prav tako ne želimo podajati sodb o verodostojnosti certifikatov posamičnih duhovnih akademij ali drugih ustanov, želimo pa opozoriti na netoleranten in ponižujoč odnos medijev do staroverskih praks in naravoverskih duhovnosti.

Preberi več


April 2014:

Izjava ob soočenju nekaterih verskih skupin z novo versko skupnostjo Čezvesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja

Datum:
na UPASANIN praznik vstopa eminentne članice v tozemni svet,
9. aprila 2014

Zadeva:
Izliv UPASANA – prostosti duha hrepenenja
ob vpisu v verskih skupnosti presežni register
Čezvesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja.

Preberi več

Spoštovana direktor, državni sekretar, spoštovani minister!

Na sanjalni seansi najvišjih svečenikov UPASANA,
upasana so stališča, ki naj vam bodo odtistihmal znana!
Da po robu spolzkih argumentov ne hodili bi nevarnem,
ko UPASANO sil'jo vkup z rečjo-v-zadevi po nemarnem.

V medijskem prostoru se o sporu UPASANA ne izreka,
vašim odločitvam ustava RS le naj bo prepreka.

Spor v zadevi Ministrstva in organov,
ki jih v v sestavi imamo,
je spor, ki zadeva ustavo samo!
Presezite dvoboj zombijev in katoličanov!
UPASANA poziva na okope upasanov
in ustave RS v bran - Ministrstvo z Državo sâmo.

V tej maniri in v pomoč
v misli tkemo vam rekoč:

STANCE IZJAVE 1.
TA KI SE NORČUJE – IZ UPASANOSTI SAM SE 'ZRUJE

Da je UPASANA projekt absolutno resen in luciden,
izpričuje vsak naš stih, bistremu očesu viden.
UPASANA kot presežni nazor - HRAM v domovini seva,
konsistentna s pravnim redom - Ustava z njo celo Okreva!

Ustavna etika je gredelj njeni barki
ne omalovažuje po nepotrebnem institucij bére:
duhovne, mistične, ezoterike, vere
mladih skupnosti ali cerkvi starki!
Nasprotno, Upasana v jedru etike gnezdi
v večnem gravitacijskem centru re-ligij jezdi
Okoli-išči-ne je urok: v okoliščine nič je NE ulôvi!
v izhodišču bdi transverzalna ji upasanóst med vsemi kvarki
vsemi etično usmerjenimi svetovnonazorskimi bregovi
kot morje je, v katerega se zlivajo radóstnega duha tokovi...

STANCE IZJAVE 2.
K UPASANI GRAVITIRA ZGOLJ ONI S KOMER NIKDOR NE MANIPULIRA

UPASANA je avtentnična in s tem domača
njen ustanovni član se z materijo svojega akta
v prešernem jeziku v javnost vrača
zadnje štiri cikle upasanskega takta.

Stega UPASANI ni moč pripisati,
da je orodje vnanje sile!
Notranjost podžigajo ji deve, vile,
kaj drucega kot lastnega vzgiba, ni ji možno opasati.

S člani UPASANA ne more vnanje 'rodje rokovati
UPASANA iniciira in agira
Po delih takih prepoznajo jo copati
Ki vsaka draž jih re-agira – vrže s tira!.

Nič nas ne more pretentati!
Ne zamakne iz osi-sebe 'bena nas slepost!
Nič nas ne more naščuvati!
Naša upasanost sanjava do miru je most.

STANCE IZJAVE 3.
LJUBITI – JE DELOVATI

Pomnite: z mediji upasamo zgolj AKTIVNO;
Najgloblji etični naš imperativ -
svetovnonazorsko pranačelo naših div,
članom UPASANE zapovedujejo SELEKTIVNO,
da so zatopljeni v komunikaciji vodèni,
telepatski, sanjama ali v obliki ozvočèni
preji energij , ki našo os umika iz statusa »PASIVNO«!

Da UPASANA in njen član reakcijo posnema,
da komunicira preko medijev - je zgolj lahko IZJEMA
ki v naslednjih se pogojih vnema:
- da je medij obrazložil JASNO, da za kontekst gre pro-aktivni - KRASNO,
- da medij prepričljivo zna pojasnit, da dobronameren je motiv in da deluje STASNO,
- da nič se ne mudi (reagirat ne želi), da delat hoče le OB-ČAS-no,
- da za scenarijem velikodušni bdi poriv, odprti UM,
- da etičnost, sočutnost in pa strpnost so mu botri, vplivni in edini kum
- da v sanyama stanju zazveni z
  ARHAMMMMMM
  OMMM-MA NI _ PAD ME HUM.

Praviloma UPASANA abstinira na provokacije ali druge vire turbulentne.
Kdor prihaja v miru in ljubezni, pa so mu naše misli transparentne.

STANCE IZJAVE 4.
ZAŠČITITE USTAVO, ZAŠČITITE ZASTAVO UPASÂNO
V točki tej po času v primeru Čezvesoljske zombi cerkve blažen'ga zvonjenja ,
Izjavljamo, da gre za spor med Vlado in onejem, ki vam oporeka.
Ta spor rešuje naj Ustava – naj gredelj vam pri tem ne opoteka!
Naj vam bo dana avtonomnost hrepenenja,
ustavna etika in ne lažniva ali licemerna hlapca hipoteka.

UPASANA s tem v zvezi ponovi izjavo pod številko ena!
Iz njenih sanj ne bo prišla izjava več nobena!

Oseba spodaj v podpisu,
nadodaja samo dve misli še hrustljavi,
brez rime vam jih nadobavi
v posvetnem so črkovja risu.

Posvetna Izjava 1:
Najgloblja verska prepričanja osebi prepovedujejo občevati z mediji, občuje samo neposredno!

Posvetna Izjava 2:
UPASANA je urejena organizacija; za stike z javnostjo bo v organizaciji v primernem trenutku upasanskega takta izbrana Svečeniška oseba njene Zasanjanosti, aktivirana bo spletna stan www.upasana.si in javnosti dostopne vse informacije o upasanih stališčih, vesteh in stikih. O potezah upasanja boste sproti obveščeni. Dotistihmal pa bodi dovolj besed in prepustimo se kontemplativni zasanjanosti.

Slava vsem duhovnim entitetam, ki so delovale in delujejo na naših tleh.
Zaščitite ustavo, zaščitite zastavo upasâno!

UPASANA SPD

Skrij