Simbol - pentagram s Pitagorejsko strukturo valovnic


Nosilni simbol UPASANA je pravilni pentagram. V notranjosti pentagrama je izpisana mantra HRAM, ki se bere v obeh smereh urinega kazalca na tak način, da sta črki H in R izpisani maltene identično in je H enak R in R enak H. S tem se izpis približa izgovorjeni oziroma peti mantri. Z zvezdnim (konvolutivnim) branjem mantre se HRAM spremeni v ARHAM. Besedi v slovenskem jeziku in sanskrtu pomenita celovito zgradbo bivanja, DOM v najširšem pomenu besede. Okvir pentagrama je z notranje strani opremljen z izpisom imena UPASANA SANJAVA PROSTOST DUHA, na zunanjem okviru pa z izpisom generičnega naziva svetovno nazorske kozmološke skupnosti. V centru pentagrama je sidran pitagorejski trikotnik desetih valovnic, ki ponazarjajo omniprezentnost in transcendentost medija vode, ki deluje kot pri-Zemljitev kozmologije in večni pomnik pomena Pitagore za svobodo duha, za znanost, umetnost, bazo filozofije in prvinsko religioznost.