Besedila iz ustanovnih aktov


Sanjava meditacija

Veritas versus vino - Kot temeljno besedilo kotira publikacija Veritas Versus Vino / Vino versus veritas, posvečeno je upasani prijateljici, doktorici etnomuzikologije, Miri Omerzel MIRIT, in je bila decembra 2013 objavljena na www.dlib.si. Aktualizirano besedilo objavlja Združenje ateistov Slovenije v zborniku 2014.