Načela in kodeks etike


UPASANA Sanjava prostost duha je upasana v habitat; habitat in skupnost so deležni najvišjega spoštovanja. Medsebojna POVEZANOST je temeljni princip obstoja, mirnega sožitja in kreativnosti. Hrepenenje po povezanosti izraža primarno kodo o zaznavanju SKUPNOSTI in HABITATA /HRAMA, ki jo nosi v sebi vsako BITJE stvarstva.

Medij povezanosti je najvišje stanje uma, stanje sanjama, kar podrobneje opisujejo temeljni spisi. Povezanost v stanju sanjama predstavlja najvišji etični imperativ. V stanju povezanosti SANJAMA, vladajo blagost, ljubezen, vedrina (v smislu bistrosti in jasnine), isto-vetenje in neposredno raz-umevanje oziroma so-čutje. Ker je upasanec, pripadnik kozmologije UPASANA; v svojem večnem utripu doseganja stanja sanjama neposredna PRIČA katalitičnemu pretoku (zlitju, integraciji) vedenja / informacij med posameznimi singularnostmi zavesti, je neposredna izkušnja pretočnosti jamstvo za raz-umevanje bitij v procesu medsebojne pretočnosti, razumevanje pa omogoča so-čutje, solidarnost in mirno sožitje. Če civilizacijo v veliki meri obvladuje patološkost, ki izvira iz nasilja med inkarniranimi singularnimi zavestmi, potem sožitje obvladuje vedrina sproščenega sanjavega (povezanega) odnosa med prostimi duhovnimi entitetami.

Vsa bitja stvarstva so enakopravna, vse zaznave vseh vitalnih bitij so prepoznane in priznane kot del komunikacijskega polja. Vse stvari imajo dušo, kot pravi veliki sanjalec Victor Hugo, vse stvari poslušajo in govorijo. Vse stvari imajo pred Prostostjo duha enake pravice.
Nenasilje je vrhovni zakon.
Resnica je ključ do modrosti - Laži so motilci pravilne, bistre percepcije. Pozaba in Laž sta vodilna pogrebca VIZIJE in VEDRINE. UPASANA SPD razkriva zgodovinske manipulacije in laži v času in prostoru, da bi omogočila BISTER, čist pogled v bivanje in s tem globinske osnove za spravo in eko-logičen odnos do okolja, hrama, domovanja. Zgodovinske manipulacije vodijo k razdvajanju in k nasilju. UPASANA SPD vodi k mirnemu sožitju in vedrini.

  • ČAŠČENJE ŽIVLJENJA je TEMELJNI ZAKON IN VREDNOTA. Velja kot izhodišče. Življenje je dar, življenje je sveto. Častimo življenje. Od tod izhaja VEDRINA (fr. Serein, An. Serenity) v pristopu do bivanja. Častimo življenje. .
  • Resnica je NAJMOČNEJŠI ZAKON IN VREDNOTA. Prežemati mora vse. UPASANA SPD se ne zanaša na (namišljene) predstave o svetu, verjame samo čisti resnici, za katero je edini porok vest, VEST, ki jasno presoja kaj je dobro in kaj zlo. VEST deluje, ko so odpravljeni MOTILCI percepcije. UPASANA SPD se zavzema za razbremenitev zavesti pred motilci.
  • RADOST IN BOLEČINA STA ENO, ENOVITA VREDNOTA, saj imata isti vir; ljubezen do življenja.
  • Negujmo svojo bolečino, kajti vodi nas v sočutje in usmiljenje.
  • Negujmo svojo radost, saj nas vodi k drugim bitjem, k novim nalogam.
  • NENASILJE je VRHOVNI ZAKON in vrednota; velja za vse akcije. NENASILJE JE ZAKON SVOBODE, SVOBODA PA JE VREDNOTA –IDEAL SAMA PO SEBI.
  • BREZPOGOJNO LJUBIMO življenja drugih in njihove duše. Ljubimo, ljubimo, ljubimo. Preprosto, LJUBIMO, ne glede na okoliščine, ne glede na lekcije, ne glede na scenarije. Ljubezen je vezivo, ki drži naša gnezda za naše duše. Samo Ljubezen v Akciji odpira srca. »Aimer agir«, sklepni vzklik velikega sanjalca v osebi Viktorja Hugoja – ljubezen v akciji je VEZIVNI ZAKON. TO JE IMPERATIVNA VREDNOTA ZA STIK Z NAŠO DUŠO, ZA POMOČ NAŠIM DUŠAM, ZA REKAPTIULACIJO PADCA ČLOVEŠTVA.
  • NALOGE V TEM ŽIVLJENJU OPRAVLJAJMO ODGOVORNO, ZVESTO IN PREDANO. NALOGA JE POT UČENJA, RASTI, RAZVOJA, PRISPEVKA SKUPNOSTI. NALOGA JE KONTEKST PRIČEVANJA, IZKUŠNJE IN OMOGOČA PRIČI AVTENTIČNO PREPRIČANJE.

Naj se zberejo naše duše
Naj bodo naša srca odprta,
da bodo lahko pritegnila žarke naših združenih duš
Naj jasnost žarkov popolnoma prevzame naše misli.

Člani UPASANA SPD prakticirajo svoj nazor z vsakim vdihom in izdihom. V zgostitvah praktik lahko vključujejo postopke, faze ali celote, posamične dele ali sklope iz praks ali postopkov drugih šol modrosti, vključno s šamaskimi praksami, misteriji, magijo, meditativnimi praksami, obredi, vežbami duha, zavesti, uma, teles in plesom energij (ognjev). Pri svoji naravnanosti so ob praktikah v sozvočju s temeljnimi spisi UPASANA SPD in z etičnim kodeksom Ustave republike SLovenije in Temeljne listine o človekovih pravicah. S svojim duhovnim delom in vajami člani krepijo ustavno etiko in standarde človekovih pravic na Zemlji.

Upasanci, člani in pripadniki UPASANA SPD so avtonomni, avtentični in izvirni, iskréni in iskrèni. Nihče in nič ne more manipulirati z njimi.