Cilji


Povezati (z vertikalno, horizontalno in transverzalno integracijo, zlitjem) posamične znane zapise o kozmologijah v smiselne, resnicoljubne logične kognitivne sisteme.

Širiti zavest o povezanosti vseh preteklih in sedanjih centrov modrosti na Zemlji in v Vse-Mir-ju oziroma v univerzumu, kozmoloških sistemov staroselnih generacij, svetovnonazorskih mišljenjskih tokovih, religijah, duhovnih praksah in drugih oblik zgostitve uvidov.

Širiti vedenje o dokazanih resnicah o kolonialnih spregah posvetnih in religioznih elit in s tem nevtralizirati motilce do čiste, bistre percepcije. Resnici omogočiti pot in s tem nadaljevati delo številnih posameznikov in posameznic, ki jim UPASANA SPD izreka hvaležnost v temeljnih spisih.

Povrniti populaciji stik z BELO, s spektrom vseh barv različnosti, ki se zliva v kompozitum beline . BELA je barva VODE. Cilj UPASANA SPD je vodo spremeniti nazaj v vodo. VODA in BELA sta s SANJAMA glavna junaka kozmološkega sklopa UPASANA SPD. Ti postavki sta koherentni z indici na staro vero oziroma kozmologijo staroslovanskih skupnosti, na vlogo Belina in na rituale povezane s čaščenjem IZVIROV bistre VODE, z boginjo Živo. BELA kot velika zavest – nepopisan list papirja, VODA kot omniprezentni medij ter SANJAMA kot vzvod predstavljajo trojstvo kozmološke stavbe.