Medverski dialog


V letu 2015 smo z medverskim dialogom v Sloveniji na samem začetku.

UPASANA pozdravlja poteze Ministrstva za kulturo; nova generacija medverskega dialoga je trend, ki mu hočeš nočeš moramo slediti. Tudi odpiranje na videz neprijetnih tem v na videz daljni zgodovini, je trend in ne izjema, kot lahko beremo v prispevkih UPASANE in Staroslavovega hrama na povezavah spodaj. Na svečeniških kolegih je, da ODLOČIMO, ali bomo dialog vodili dostojanstveno in neposredno, ali pa ga bomo prepustili strastem, interpretacijam in manipulacijam. Bo dialog usmerjen k resnicoljubnosti in globinski pomiritvi, etiki in velikodušnosti (SVET PRAV) ali pa ga bosta obvladovala hipokratičnost, površnost in zlaganost, ki prežemata megle polno zgodovinopisje in vire.

Prostost Duha, NVVZ v svojem prispevku pozdravlja interes vlade po kvalitetnem med-religijskim dialogu, naniza razloge, zakaj meni, da je transverzalen upasanski dialog dobrodošel, potreben in utemeljen, za nov razvojni podjem države in za upasanost Slovenije s sodobnimi trendi pa tudi nujen. Razloge sidra tako v identificiranih potrebah današnjega časa kot v znamenjih, ki so jih prispevali slovenski ustvarjalci v minulih stoletjih in v pomembnih dogodkih, tudi dobrih praksah, ki se ustvarjajo v sedanjosti. Razlogi za sodelovanje verskih skupnosti so predstavljeni v treh sklopih potreb – ezoterični, pragmatični in pravičniški, istim sklopom pa sledijo tudi predlogi za nadaljevanja sodelovanja verskih/upasanskih skupnosti in države. Pri tem Prostost Duha izpostavi UPASANIN predlog za nov koncept sožitja različnosti, ki naj nadomesti dosedanji koncept sprave, kar UPASANA SPD predlaga kot nosilno vsebino dialoga. Znotraj tega projekta predlaga udejanjenje že od leta 2008 načrtovanega, a doslej nezačetega projekta Ministrstva za kulturo za vzpostavitev muzeja »posebnega pomena« v stavbi PROŠTIJA na Blejskem otoku. NVVZ Prostost Duha poziva vse verske skupnosti, da na daljši seznam uvrstijo simbole in dokumente za ta bodoči muzej, na ta način bi spredli dobro prakso evidentiranja ključnih momentov, ki kažejo na to, kako je v preteklosti živela »duša naroda«. Ministrstvu za kulturo predlaga tudi tri simbolne projekte. Prvi: uprizoritev BELINA, prve opere v Slovenskem jeziku, posvečene božanstvu Belinu. Drugi: reinterpretacija Krsta in Prešernovega spomenika z vidika vsebin predkrščanske kozmologije. In tretji: določitev imena muzejskemu trgu na Metelkovi, imena, ki bo – z vidika kulturne dediščine odražalo kreativno, ustvarjalno iskro prostora, s katerim upravljamo prebivalci Slovenije: predlaga ime Svarožji trg.


Zapisi posveta o medverskem dialogu na spletni strani Ministrstva za kulturo

Prispevek: UPASANA SPD - NVVZ Marko Hren / Prostost Duha

Prispevek: Staroslavov Hram - Volhun Vratislav / Matjaž Anžur